Expertise

Het opbouwen en verspreiden van expertise over ernstig probleemgedrag is een belangrijke taak van het CCE. De inzichten en ervaringen uit consultaties en toetsingen gebruiken we om expertise verder te ontwikkelen en over te dragen aan professionals in de langdurige zorg.

 

Zo komt kennis uit de praktijk ten goede aan veel meer cliënten. Dat biedt zorgprofessionals nieuw handelingsperspectief. We dragen onze kennis op veel verschillende manieren over. Denk aan artikelen, publicaties, bijeenkomsten, gastcolleges, expertiseproducten op de website, etc.

 

Van 2015 tot 2018 loopt er een breed opgezet expertiseproject om de overdracht van onze werkwijze en expertise te intensiveren. Het CCE heeft daarvoor het initiatief genomen in samenspraak met het ministerie van VWS. Het project bestaat uit vier deelprojecten die elkaar moeten aanvullen en versterken.

 

 

Overzicht  van onze expertise over probleemgedrag