Actueel

Jaarverslag 2016: Leren en inspireren

In het jaarverslag 2016 staat 'Leren en inspireren' centraal. Het komt tot uiting in veel aspecten van ons werk: van consultaties, meerzorgadviezen, expertiseoverdracht tot scholing.

Lees verder

Presentaties CCE Podium

Het tweede CCE Podium is op 22 juni opgenomen. De video's van de presentaties verschijnen vanaf eind augustus op deze site. 

Lees verder

CCE Scholing najaar 2017

Dit najaar staan er uiteenlopende onderwerpen op het scholingsprogramma. Voor zowel professionals uit de gehandicaptenzorg als ouderenzorg.

Lees verder

Ontwikkeling Multidisciplinaire Richtlijnen VG

Het CCE werkt mee aan de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen.

Lees verder

Consultaties in Jeugdhulp en Onderwijs

Veel consultaties van het CCE betreffen kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar. Dat leest u in de rapportage 'CCE-consultaties in Jeugdhulp en Onderwijs' over 2015 en 2016.

Lees verder

Nieuw CCE Magazine: Leren en reflecteren

Leren is onlosmakelijk verbonden met het CCE. Het is altijd onderdeel van onze consultaties, voor alle betrokkenen, en dus ook voor onszelf!

Lees verder

‘Somatische verklaringen voor probleemgedrag’ geheel vernieuwd

De website 'Somatische verklaringen voor probleemgedrag' is geactualiseerd qua wetenschappelijke literatuur, vormgeving en responsability.

Lees verder

Consultatie bij vrijheidsbeperking: meer dan een verplicht nummer

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving heeft het CCE de afgelopen jaren ervaring opgedaan met consulten dwang en drang in de GGZ en met consultaties bij onvrijwillige zorg in de ouderenzorg.

Lees verder

Zorg op maat vraagt om goede samenwerking

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen lukt het om een goede behandel- of verblijfplaats te vinden in de langdurige zorg. Voor een kleine groep met buitengewoon ingewikkelde problemen duurt het vaak erg lang om een goede plek te vinden of te creëren.

Lees verder

Verschenen: handreiking 'Zelfverwonding'

De publicatie 'Zelfverwonding' beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.

Lees verder