CCE Podium: Zorg voor verdieping!

CCE Podium los

Op 22 juni 2017 delen acht CCE-consulenten hun expertise en inzichten uit consultaties over een specifiek thema rond probleemgedrag. Dat doen zij in De Kapel op woonpark Eckartdal van Lunet zorg in Eindhoven.
Met hun presentaties willen zij zorgprofessionals en anderen inspireren met hun (vernieuwende) ideeën. Van de presentaties worden opnames gemaakt die na 22 juni online worden geplaatst zodat een breder publiek er kennis van kan nemen.


Inschrijven kan helaas niet meer. De bijeenkomst is volgeboekt.
Bekijk de trailer en het programma.

 


Eerste sessie van 12.00 tot 15.00 uur

 • Willem Verhoeven, psychiater

  ‘Hoe herken ik een genetisch syndroom en waarop moet ik letten:
  22q11.2 deletiesyndroom als voorbeeld’

  Willem VerhoevenAan de hand van het 22q11.2 deletiesyndroom wordt uitgelegd wat de relevantie is van de meest moderne genetische technieken voor de dagelijkse praktijk. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het alleen met de nieuwste techniek mogelijk is om een onderscheid te maken in drie subtypen die wezenlijk verschillen wat betreft de aanwezigheid van lichamelijke, neurologische en psychiatrische symptomen. Hieruit volgt logischerwijze welk onderzoek wel en niet moet worden gedaan en wat voor type behandeling ingezet moet worden.

 • Robert de Hoog, SI-deskundige

  'Iedereen heeft recht op een sensorisch waardevolle omgeving'
  Robert de HoogOnze verschillende manieren van prikkelverwerking vragen om aanpassingen in de omgeving. Aanpassingen in dagprogramma, in omgevingsfactoren en in de manier van begeleiden. Soms is dat door toevoegen van prikkels, soms door prikkels juist te vermijden.

 • Marja Appel, orthopedagoog/GZ-psycholoog

  'Hechten met Theraplay'
  Marja AppelKinderen die uit huis geplaatst worden en terecht komen in pleeggezinnen of een residentiële groep, zijn onthecht van hun primaire opvoeders. Een veilige verzorger is nodig, met wie ze zich kunnen verbinden. Theraplay biedt concrete handvatten om de relatie met het kind te versterken en hechting op gang te brengen.
   

 • Hans van Dam, NAH-deskundige

  'Suïcide – zie de mens'

  Hans van DamZelfdoding of een poging daartoe roept bij hulpverleners begrijpelijke huivering en handelingsverlegenheid op. Signaleringsplannen en protocollen geven, hoe zinvol ook, in contact vaak niet het beslissende houvast. Een bijdrage over hoe hulpverleners vanuit hun unieke positie precies die openingen kunnen bereiken die iemand nodig heeft. Hoe de afloop ook is. 

  

Tweede sessie van 15.00 tot 17.30 uur:   

 • Martin de Vor, orthopedagoog/GZ-psycholoog

  'Coachen op inhoud'
  Martin de VorVeel gedragskundigen hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met het coachen van begeleiders. Het beoogde effect van handelingsgerichte coaching is dat begeleiders zelfstandig, doelgericht en gemotiveerd aan de slag gaan, met het oog op een optimale ondersteuning van de cliënt. 

 • Els Teune, sociaal-pedagogisch werker

  Els Teune'BeeldVormingsPicto: dynamische beeldvorming leidt tot een doorleefde begeleidingsrelatie'

  De cliënt als mens centraal en niet het moeilijke gedrag. Het zijn prachtige mensen die door de BeeldVormingsPicto (BVP) als mens tot hun recht komen. Waarom doen ze zo? De zoektocht naar het ware gedrag. Er zit een hele wereld achter. Door de BVP de totale mens herkennen, erkennen en leren kennen en dus ook zijn of haar ‘beperkingen’.

   

 • Bram SizooBram Sizoo, psychiater
  'Autisme is niet eng als je vraagt naar het hoe en waarom' 
  Autisme wordt op veel manieren beschreven, maar te weinig vanuit het perspectief van mensen die zelf autisme hebben. Door meer met en minder over hen te praten leer je wat hen beweegt en motiveert, wat voor hen belangrijk is en waarom hun gedrag op anderen soms eng of vreemd overkomt.

 

 • Gert-Jan de Haas, neuropsycholoog 

  Gert-Jan de Haas'Overleven, en de onvrije wil van niet-niet'
  Over hoe het brein echt werkt, de overschatting van het intellect, en hoe dit een frame biedt voor transnosologisch denken over gedrag en ontregeld gedrag.Bekijk hier de video's van consulenten die in 2016 deelnamen aan CCE Podium

 

Locatie: De Kapel op Woonpark Eckartdal van Lunet zorg, Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven

Naar routebeschrijving
Naar plattegrond van woonpark Eckartdal

 

Terug naar overzicht