Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

StudieArena organiseert deze studiedag voor de vierde keer. CCE is een van de partners.

 

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd.

 

De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpelijk en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers. 

 

Henriëtte Ettema en Anita Dortmans van CCE verzorgen een workshop

Ook oudere mensen met een verstandelijke beperking kampen met psychiatrische problematiek. Het komt regelmatig voor dat bewoners al jarenlang psychische problemen hebben, die echter nooit zijn herkend of gediagnostiseerd. Daartegenover zijn er binnen de langdurige psychiatrie ook mensen met een nooit eerder erkende verstandelijke beperking. Dit stelt zowel de begeleiders als specialisten voor soms moeilijke situaties.

 

Aan de hand van herkenbare casuïstiek en videomateriaal wordt stil gestaan bij de volgende vragen:

Hoe herken je gerontopsychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking? Wat is er nodig een goede diagnose te stellen? Hoe ga je om met deze dubbel problematiek? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners zich kunnen handhaven op hun woonplek? Hoe ga je om met het moeilijke gedrag dat deze mensen kunnen laten zien?

 

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Terug naar overzicht