Probleemgedrag in Context: de rol van de begeleider (cursus, Tiel)

Op 23 mei start de tweedaagse cursus voor begeleiders. Dag twee vindt plaats op 13 juni.

 

In deze tweedaagse cursus staan we allereerst stil bij visie op probleemgedrag. Dat doen we door de visie van het CCE te toetsen aan de praktijk en eigen visie van deelnemers aan deze cursus: hoe kijk je naar gedrag, wanneer noem je het probleemgedrag, welke factoren spelen daar een rol bij, wat is de invloed van de omgeving en welke rol speel je hier zelf als begeleider bij?

 

Terug naar overzicht