Probleemgedrag in Context: de rol van de begeleider

Bij het dagelijks omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag is de rol van de begeleider heel groot. Naast een ondersteunende rol heeft de begeleider ook een signalerende rol bij het herkennen van factoren die meespelen bij het ontstaan, versterken en voortduren van probleemgedrag.

 

Visie en praktijk

In deze tweedaagse cursus staan we allereerst stil bij visie op probleemgedrag. Dat doen we door de visie van het CCE te toetsen aan de praktijk en eigen visie van deelnemers aan deze cursus: hoe kijk je naar gedrag, wanneer noem je het probleemgedrag, welke factoren spelen daar een rol bij, wat is de invloed van de omgeving en welke rol speel je hier zelf als begeleider bij?

 

Dit is geen cursus over ziektebeelden of begeleidingsmethodieken. Het is een cursus over de vele factoren die meespelen bij probleemgedrag. Met deze cursus delen we onze opvattingen en ervaringen en koppelen die aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

 

Lees hier het Programma op hoofdlijnen

 

Materiaal

De deelnemers ontvangen tijdens de cursus ondersteunend CCE-materiaal.

 

Studiebelasting

Reken per lesdag op ongeveer twee uur zelfstudie (voorbereiding en verwerking).

 

Voor wie?

Begeleiders in de gehandicaptenzorg die werken met mensen met ernstig en aanhoudend probleemgedrag.

 

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 650,- inclusief cursusmateriaal en lunch (prijspeil 2017, wijzigingen voorbehouden).

 

Aanmelden

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als belangstellende. We nemen dan contact met u op wanneer de cursus opnieuw wordt ingepland.

Lees hier de aanmeldingsvoorwaarden.

 

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen en incompany-mogelijkheden contact op met Inge Anthonijsz (088 - 44 66 186). Met praktische vragen kunt u terecht bij Trijntje Veenstra (088 44 66 102).

 

Algemeen

Het CCE is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en vrijgesteld van BTW voor scholingsactiviteiten.

Zie ook het Klachtenreglement Opleidingen en Cursussen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod van scholing.