Consultatie aanvragen

Iedereen kan een consultatie aanvragen bij het CCE. We doen consultaties voor mensen met een blijvende stoornis of beperking en ernstig probleemgedrag. Het gaat om mensen van alle leeftijden die langdurig zorg nodig hebben. Zij verblijven thuis, in een zorg- of onderwijsinstelling, een justitiële inrichting, een behandelplek in een gespecialiseerde instelling, etc…  Voor ons is het niet van belang wie de zorg voor de betrokken cliënt financiert. 

 

Het is belangrijk dat alle mensen die bij de cliënt betrokken zijn, op de hoogte zijn van de aanmelding.

 

Neem bij twijfel eerst contact op met het CCE in uw regio om telefonisch te bespreken of een cliënt in aanmerking komt voor aanmelding. Vervolgens kunt u met dit aanmeldingsformulier een consultatie aanvragen.

 

PGB

Ook met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u een consultatie aanvragen. Voorwaarde is dat er een zorgplan is en dat er een zorgprofessional bij de cliënt is betrokken, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of een gespecialiseerd medicus.


Onderzoek naar ernstig probleemgedrag bij dementie

Het CCE werkt mee aan het WAALBED-III onderzoek van het Radboudumc. Het onderzoek richt zich op verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag die voor een consultatie zijn aangemeld bij het CCE in de regio Noord Oost. Van januari 2016 tot september 2017 kunnen aanmelders van een consultatie benaderd worden om aan dit onderzoek mee te werken.