Consult Dwang en Drang

bij langdurig separeren en afzonderen

 

Het IGZ-Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen stelt externe consultatie bij langdurige separatie als norm voor instellingen in de GGZ.

 

Wordt een cliënt langer dan drie maanden gesepareerd of afgezonderd dan is de GGZ-instelling verplicht een onafhankelijke externe expert zoals het CCE te raadplegen. Betrokkenen - zoals zorgprofessionals, verwanten en cliënten zelf - hoeven deze verplichte termijn niet af te wachten. Zij zijn vrij om al in een eerder stadium externe deskundigen in te schakelen voor een consultatie. Zeker als de verwachting is dat het toepassen van vrijheidsbeperking langer gaat duren. Ook daarmee voldoen zorgprofessionals aan het toetsingskader.

 

Voor externe consultatie bij langdurig separeren en afzonderen kan een GGZ-instelling een beroep doen op een consultteam van het CCE. Een consultteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een coördinator van het CCE en twee consulenten met specifieke kennis en ervaring.

 

Voor wie

Een consult Dwang en Drang kan worden aangevraagd voor de cliënt die gedurende drie maanden meer dan 1.092 uur in de separeer- of afzonderingsruimte heeft doorgebracht en voor wie deskundigen zijn geraadpleegd. Zie Toetsingskader IGZ zoals bedoeld onder 4. Hoofdthema: Consultatie, 4.4 Vierde consultatie.

 

Door wie

Een aanvraag voor een consult Dwang en Drang kan worden gedaan door of namens de behandelverantwoordelijke van de GGZ-instelling waar de cliënt verblijft. Wanneer de cliënt geen toestemming geeft, levert de aanvrager de gegevens geanonimiseerd aan. Een aanvraag voor een CCE-consult vindt plaats via dit aanmeldingsformulier.

 

De geneesheer-directeur ondertekent het formulier en stuurt het aangetekend per post naar het CCE, naar de regio waar de cliënt verblijft. Bekijk het overzicht van CCE-regio's.

 

Het consult

Het consult vindt plaats op of nabij de locatie waar de cliënt verblijft en neemt een dagdeel in beslag. Op basis van gesprekken met betrokkenen (zoals verwanten), dossierstudie en een bezoek aan de afdeling waar de cliënt verblijft maakt het consultteam een analyse van de situatie. Aansluitend deelt het consultteam de bevindingen met betrokkenen. Een schriftelijke weergave van de analyse volgt uiterlijk vier weken na het consult.

 

De kosten

Aan een consult Dwang en Drang of consultatie zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden.

 

Meer informatie