Feiten en cijfers

In dit overzicht ziet u hoeveel aanmeldingen het CCE jaarlijks voor consultaties ontvangt. Het gaat om cliënten met een stoornis of blijvende beperking en ernstig probleemgedrag.

 

Kengetallen 2016