Meten en verbeteren

Het CCE verricht jaarlijks ruim 1.300 consultaties om verandering te brengen in vastgelopen complexe zorgsituaties van cliënten. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en verbetermogelijkheden, doet het CCE regelmatig onderzoek naar het effect van consultaties.

 

Evaluatie van consultaties

Elk consultatietraject evalueren we na afloop met de betrokkenen. Het accent ligt op het leren van en met elkaar. Na de afronding van een consultatie volgt een kwalitatief evaluatiegesprek. De vragen zijn: Is er verbetering zichtbaar? Wat heeft het CCE daaraan bijgedragen? Wat heeft belemmerend gewerkt? De resultaten uit evaluaties gebruiken wij om consultaties verder te ontwikkelen. 

 

Effectevaluatie

Het CCE doet regelmatig onderzoek naar de effecten van consultaties. Eind 2017 is opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar het effect van de consultaties op probleemgedrag, kwaliteit van leven en handelingsbekwaamheid. De uitslag van deze effectmeting komt in april 2018 beschikbaar.

Het voorgaande onderzoek naar de effecten van consultaties betrof de periode 2012-2014. De effecten van deze consultaties zijn geëvalueerd op drie aspecten:

  • vermindering van het probleemgedrag;
  • afname van het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • vergroting van de handelingsbekwaamheid van het team van zorgprofessionals.

 

Bij het grootste deel van de cliënten blijkt het probleemgedrag duidelijk te zijn afgenomen en is ook de ernst van het probleemgedrag sterk verminderd.

 

Maatschappelijke Business Case

In 2014 heeft het CCE een Maatschappelijke Business Case (MBC) laten uitvoeren om de maatschappelijke kosten en opbrengsten van consultaties in kaart te brengen. Bij de MBC is gekeken naar de opbrengsten van CCE-consultaties voor verschillende groepen belanghebbenden. Vervolgens is gewerkt aan de kwantificering van deze effecten. Een en ander is tot stand gekomen met behulp van werkplaatsen en interviews en aan de hand van casuïstiek, literatuuronderzoek en statistische gegevens. Daarnaast zijn ook de kosten in beeld gebracht die nodig zijn om consultaties uit te voeren. 

 

Lees de Rapportage over de effecten van consultaties