Groepsconsultatie

Consultaties betreffen over het algemeen één persoon. Maar het CCE wordt ook wel betrokken bij situaties waarin verschillende cliënten betrokken zijn.

 

Er is dan een complexe, gemeenschappelijke inhoudelijke problematiek bij cliënten die binnen één groep wonen of dagbesteding ontvangen. Door de zorgvragen van de groep cliënten gezamenlijk te benaderen kan de zorgverlening verbeterd worden: een groepsconsultatie. Bovendien kan de uitvoering van een groepsconsultatie preventief werken voor andere cliënten.

 

Kenmerken van een groepsconsultatie zijn:

  • Er is een gemeenschappelijke noemer aan te wijzen in de complexe zorgvraag van de individuele cliënten.
  • Er is de intentie om tot een oplossing te komen die voor al deze cliënten geldt.

 

Verder geldt, net als bij een individuele consultatie:

  • De problematiek van de cliënten staat centraal; doel is de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Er is sprake van een ernstig gebrek aan kwaliteit van bestaan, handelingsverlegenheid, vastgelopen samenwerking, en/of het ontbreken van een passend zorgaanbod – dat wil zeggen van een complexe zorgvraag.
  • Ook randvoorwaarden zoals cultuur, structuur en werkprocessen kunnen aan bod komen.
  • Het proces is: aanmelding - oriëntatie – advies - implementatie – evaluatie.

 

Neem voor het aanvragen eerst telefonisch contact op met het CCE in je regio.

 

Aanvraagformulier groepsconsultatie CCE