Voor familie en naasten

Hoe werkt het CCE? Wanneer kun je voor je familielid of naaste een consultatie aanvragen? Hoe doe je dit en wat kost het? 

 

Voor wie?

We geven advies aan zorgprofessionals over cliënten in de langdurige zorg die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen. Vaak is er sprake van ernstig probleemgedrag en perspectief op verbetering lijkt te ontbreken. 

 

Voorwaarde om een consultatie te starten is dus de betrokkenheid van zorgprofessionals, aangezien we hen adviseren. Het is niet noodzakelijk dat uw familielid of naaste in een instelling woont. Ook wanneer hij of zij thuis woont en de zorg met een PGB wordt ingekocht, zijn er mogelijkheden voor consultatie.

 

Onze werkwijze

  • We kijken vanuit onze onafhankelijke positie met een open blik naar een situatie, vanuit verschillende perspectieven.
  • We streven naar een goede samenwerking met en tussen partijen.
  • Het advies uit een consultatie is niet bindend, maar ook niet vrijblijvend: we vragen betrokkenheid en inzet van iedereen rondom de cliënt.
  • Het CCE verleent zelf geen zorg.
  • Het CCE indiceert of plaatst niet, maar kan wel meedenken over de zorg die nodig is voor de betreffende cliënt.

 

Betrokkenheid familie en naasten

Wij hechten er aan dat je nauw betrokken bent en zoveel mogelijk aanwezig bent bij gesprekken tijdens de consultatie. Als jij de cliënt hebt aangemeld, houdt het CCE contact met jou. Wij informeren je dan regelmatig over het verloop en de voortgang van de consultatie. Heeft de zorgprofessional de cliënt aangemeld, dan maken wij apart afspraken over wie je op de hoogte houdt.

 

Aanmelden

Wil je zeker weten of je bij het CCE aan het juiste adres bent? Neem dan eerst telefonisch contact op om je vraag te bespreken. Vervolgens kun je het aanmeldingsformulier invullen. Aan een consultatie zijn geen kosten verbonden. Het CCE krijgt hiervoor subsidie van de overheid.

 

Het is belangrijk dat alle mensen die bij de cliënt betrokken zijn, op de hoogte zijn van de aanmelding.

 

Om het gegeven advies in de praktijk te brengen, bestaat de mogelijkheid om via het CCE een casemanager in te zetten.