Onze consulenten en casemanagers

Afhankelijk van de zorgvraag, bepalen onze coördinatoren welke consulent en/of casemanager we inzetten voor een consultatie. Zij putten hiervoor uit ons netwerk van circa 600 consulenten en casemanagers die per consultatie ingehuurd worden. Zij hebben expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Coördinatoren voeren de regie over het hele proces van hulpvraagverduidelijking, consultatie, uitvoering en evaluatie van het gegeven advies.

 

Wie zijn ze en wat doen ze?

Onze consulenten en casemanagers hebben uiteenlopende achtergronden. Ze zijn bijvoorbeeld orthopedagoog, GZ-psycholoog, psychiater, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Ze werken als ZZP-er of zijn in dienst van een instelling.


Consulenten analyseren en beoordelen de situatie van de cliënt, zijn of haar context en de aspecten van de complexe zorgvraag. Zij doen dat samen met de betrokken zorgprofessionals, familie, naasten en de cliënt(vertegenwoordigers). 
Verder treden onze consulenten ook op als docent bij onze scholing, zijn ze betrokken bij onze publicaties en spreken ze op congressen. 

 

Op deze pagina kun je meer lezen over een aantal consulenten!

 

 

Gerben Bergsma rond

Gerben Bergsma, is verpleegkundige en stond op CCE Podium met 'Veranderbaarheid: "Het kan tóch!'' (video, 19 min). Hij is een veelgevraagd spreker op congressen.

 

 

 

jos cuijten

Jos Cuijten is trainer ouderenzorg en dementie. We interviewden haar over dementie en dagbesteding.

 

 

 

Ronald Geelen1

Wat kan het CCE betekenen voor mensen met dementie? Interview met consulent Ronald Geelen.

 

 

 

 

GZ-psycholoog Magda Hermsen geeft in dit interview haar visie op kleinschalig wonen. Ook was zij betrokken bij een project over frontotemporale dementie.

 

Martin Kat rondPsychiater Martin Kat presenteerde zich op CCE Podium met 'Psychiatrie bij Alzheimer, een vergeten hoofdstuk' (video 16 min). 

 

 

 

Co Kieneker vertelt over de familie vanuit contextueel oogpunt.

 

René van Koningsbruggen vertelt hoe hij met een team in een verpleeghuis aan de slag ging. Samen presenteerden zij hun resultaten in een Kijk op de Praktijk bijeenkomst.

 

GZ-psycholoog Angèle Morren vertelt over autisme en eetstoornissen.

 

Rob Mulder rond

Rob Mulder, systeemtherapeut, presenteerde zich op CCE Podium met 'Het zijn allemaal lieve mensen' (video 15 min)

 

 

 

 

Aafke Scharloo rond

Aafke Scharloo, orthopedagoog en klinisch psycholoog, is te zien op CCE Podium  met 'Onbestaanbaar waar: Over seksueel misbruik, natuurlijke afweerreacties en de gevolgen' (video 16 min). 

 

 

Annelies Smits rond

Annelies Smits, AVG en somnoloog stond op CCE Podium met: Slapen: een wake-up call (video 18 min). Goede slaap bevordert cognitieve functies en emotionele veerkracht. 

 

 

Jos Staudt werkt sinds 2004 als consulent voor het CCE. in dit interview vertelt hij over hoe het CCE kan helpen bij hiaten in de complexe zorg.

 

Consulent Erik Storck is gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking.

 

Hans Willemsen is GZ-psycholoog. In dit interview vertelt hij over het belang van goede dagbesting in de GGZ.

 

sytsezuidema350Specialist ouderengeneeskunde Sytse Zuidema vertelt over het afbouwen van medicatie.