Wie doet wat?

Vanuit het CCE zijn verschillende deskundigen betrokken bij een consultatie. Wie doet wat?

 

Coördinator

Een coördinator is in dienst van het CCE en analyseert en beoordeelt de consultatie-aanvragen die bij het CCE worden gedaan. Is er inderdaad sprake van een cliënt met een complexe zorgvraag en ernstig probleemgedrag? Dan zorgt de coördinator ervoor dat de consultatie in gang wordt gezet en dat de juiste externe deskundigen uit ons netwerk worden ingeschakeld. De coördinator begeleidt de inzet van deze consulenten en casemanagers en onderhoudt contacten met zorginstellingen. De coördinator voert de regie over het hele proces van hulpvraagverduidelijking, consultatie, uitvoering en evaluatie van het gegeven advies.

 

Consulent

Voor consultaties schakelt het CCE externe deskundigen in. Zij worden ingezet als consulent in opdracht van het CCE. De consulent analyseert en beoordeelt de situatie van de cliënt, zijn of haar context en de aspecten van de complexe zorgvraag. Hij of zij doet dat samen met de betrokken zorgprofessionals, familie, naasten en de cliënt(vertegenwoordigers). De consulent brengt vervolgens een advies op maat uit aan de zorgprofessional dat een antwoord vormt op de complexe zorgvraag.


Lees meer:

Wie zijn onze consulenten en casemanagers

Competentieprofiel voor deskundigen bij het CCE

 

Casemanager

Bij de meeste consultaties gaat de casemanager aan de slag met het advies van de consulent. Met een duidelijk geformuleerde opdracht ondersteunt hij of zij de zorgprofessional bij de uitvoering van het plan van aanpak. Dat plan is de concrete uitwerking van het advies van de consulent. Bij sommige consultaties wordt alleen de casemanager ingezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig in de ouderenzorg omdat daar behoefte is aan snelle, direct toepasbare adviezen.