Voor wie doen we consultaties?

De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen. Zij hebben een stoornis of een blijvende beperking en hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig. Het gaat altijd over heel complexe situaties waarbij zorgprofessionals zijn vastgelopen en de kwaliteit van bestaan van cliënten ernstig onder druk staat.

 

Het CCE werkt in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdhulp en het (speciaal) onderwijs. We komen alleen in actie als een probleem vanuit de reguliere zorg niet kan worden opgelost. Onze deskundigen nemen de zorg niet over, maar zijn tijdelijk en aanvullend betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals.

 

Multidisciplinair

Juist omdat het CCE zich uitsluitend bezighoudt met complexe problemen, worden deze multidisciplinair benaderd: vanuit verschillende invalshoeken en specialismen. De ervaringen uit consultaties leren ons hoe probleemgedrag vaak het resultaat is van de wisselwerking tussen de (kwetsbare) cliënt en zijn omgeving. Aandacht voor de context waarbinnen de zorg verleend wordt, is in onze ogen dan ook een goede zaak.

 

Lees verder: wat kunt u verwachten?