Voor wie doen we consultaties?

De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen. Zij hebben een stoornis of een blijvende beperking en hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig. Het gaat altijd over heel complexe situaties waarbij zorgprofessionals zijn vastgelopen en de kwaliteit van bestaan van cliënten ernstig onder druk staat.


Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben, in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorgjeugdzorg, het (speciaal) onderwijs en de ouderenzorg. Jaarlijks doet het CCE circa 1.300 consultaties voor deze cliënten.

 

Lees verder: wat kun je verwachten?