Hersenletsel

Jaarlijks worden circa 50.000 mensen getroffen door hersenletsel. Bijvoorbeeld door een hersenbloeding, een tumor of een ongeluk. De problemen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn zo uiteenlopend dat deze moeilijk te herkennen zijn. Deze mensen raken in de zorgverlening makkelijk tussen wal en schip. Soms gaat het om mensen die verstandelijk of motorisch beperkt zijn geraakt. Ook betreft het mensen met wie op het eerste gezicht niets aan de hand is, maar die wel ernstige problemen hebben. Zij kunnen hun dagelijkse werkzaamheden bijvoorbeeld niet meer goed plannen, vergeten belangrijke dingen of hebben hun emoties niet meer onder controle.

 

De problemen kunnen zo ingewikkeld zijn dat de betrokken zorgprofessionals deze niet meer kunnen oplossen. Er zijn bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, zoals agressie of juist extreme teruggetrokkenheid, zelfverwoning, of sterk aandachtvragend gedrag. Betrokkenen weten niet meer hoe ze hier mee om moeten gaan en raken overbelast. Ze moeten soms hun toevlucht nemen tot middelen die ongewenst zijn (zoals vastzetten of isoleren) en de cliënt is duidelijk ongelukkig. Het is dan mogelijk om het CCE in te schakelen.

 

Meer lezen:

Folder 'Ook voor mensen met hersenletsel'

Themanummer van CCE Magazine over NAH

Casus Autonomie voor Anton. Over begeleidingsstijl bij NAH

Naar overzicht