Inzicht in context

Context InzichtHet CCE besteedt veel aandacht aan de invloed van de sociale, fysieke en organisatorische context van de cliënt op het ontstaan en in stand houden van ernstige en hardnekkige vormen van probleemgedrag. Dit is een aspect in de langdurige zorg dat nog beter belicht kan worden.

Met het project 'Inzicht in context' willen we ‘noodzakelijke en werkzame elementen in de context’ expliciteren, onderbouwen en overdragen. Het gaat hier om cliënten met een verstandelijke beperking. Inzicht in context leidt tot een beschrijving van een ‘best practice’ of handreiking voor het organiseren van een goede context voor mensen met probleemgedrag. Centraal staat ‘wat werkt?’ en 'langs welke weg kan dat praktisch en effectief verder gestalte krijgen?' om de cliënt perspectief te bieden.


Inzicht in context is onderdeel van een meerjarig project om de overdracht van onze expertise en werkwijze te intensiveren. Het CCE heeft daarvoor het initiatief genomen in samenspraak met het ministerie van VWS. Doel van dit deelproject is het helpen organiseren van een goede context voor cliënten met probleemgedrag en hen daarmee perspectief bieden.

 

Organisatieaspecten van invloed op probleemgedrag? Conclusie uit tweede deel CCE promotieonderzoek (juli 2019)

Eerste resultaten CCE promotieonderzoek ‘Organisatiecontext en probleemgedrag’ (december 2017)

Lees meer over de eerste ervaringen uit het project

 


Inzicht in context is een vervolg op Kijken in de context.

Naar overzicht