Onvrijwillige zorg

dwang separatieIn consultaties heeft het CCE regelmatig te maken met onvrijwillige zorg en de afbouw ervan. Veel instellingen zijn heel actief bezig om vrijheidsbeperking zo ver mogelijk terug te dringen.

 

Ook in de politiek is het thema actueel. Nieuwe wetgeving is in de maak. Hierin wordt ook nauwkeurig vastgelegd wat dwang in de zorg precies is. Denk bijvoorbeeld aan fixeren, isoleren en medicatie. Meer info vindt u op Informatiepunt dwang in de zorg en Factsheet Wet Zorg en Dwang van de VGN.

 

Het CCE kan meekijken en advies geven om deze maatregelen te helpen afbouwen en zo het perspectief voor de cliënt helpen verbeteren. Voor het terugdringen van dwang en drang bij cliënten in de GGZ is het Toetsingskader Terugdringen separeren van de Inspectie van toepassing. GGZ-instellingen kunnen het CCE inschakelen voor een 'Consult Dwang en Drang'.

 

Good Practice

In deze video vertellen Marie-Jeanne Berkers en May Evason van Op de Bies (Koraal Groep) hoe ze het terugdringen van onvrijwillige zorg in de praktijk hebben aangepakt.

 

 

Lees meer over:

Consultatie bij vrijheidsbeperking: meer dan een verplicht nummer

Rol van het CCE bij het afbouwen van vrijheidsbeperking

Consult Dwang en Drang voor instellingen in de GGZ

Het afbouwen van medicatie

Naar overzicht