Onvrijwillige zorg

dwang separatieIn consultaties heeft het CCE regelmatig te maken met onvrijwillige zorg en de afbouw ervan. Veel instellingen zijn actief bezig om vrijheidsbeperking zo veel mogelijk terug te dringen.

 

Onderzoek voorbereiding Wet Zorg en Dwang

In het najaar van 2018 verscheen het rapport ‘Aan de slag met consultatie’, de eindrapportage van een onderzoek onder 28 instellingen in de VVT. In opdracht van CCE is onderzocht  op welke wijze instellingen in de VVT zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang. Lees meer

 

Wetsvoorstel

Begin 2018 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen zorg en dwang (Wzd), verplichte ggz (Wvggz) en forensische zorg (Wfz) aangenomen. Hierin wordt nauwkeurig vastgelegd wat dwang in de zorg precies is. Denk bijvoorbeeld aan fixeren, isoleren en medicatie. Meer info vind je op Informatiepunt dwang in de zorg en Factsheet Wet Zorg en Dwang van ActiZ en de VGN.

 

Het CCE kan meekijken en advies geven om deze maatregelen te helpen afbouwen en zo het perspectief voor de cliënt helpen verbeteren. Voor het terugdringen van dwang en drang bij cliënten in de GGZ is het Toetsingskader Terugdringen separeren van de Inspectie van toepassing. GGZ-instellingen kunnen het CCE inschakelen voor een 'Consult Dwang en Drang'.

 

Good Practice

In deze video vertellen Marie-Jeanne Berkers en May Evason van Op de Bies (Koraal Groep) hoe ze het terugdringen van onvrijwillige zorg in de praktijk hebben aangepakt.

 

 

Lees meer over:

Consultatie bij vrijheidsbeperking: meer dan een verplicht nummer

Rol van het CCE bij het afbouwen van vrijheidsbeperking

Consult Dwang en Drang voor instellingen in de GGZ

Het afbouwen van medicatie

Naar overzicht