Ouderenzorg

 

In 2018 deed het CCE zo'n 288 consultaties in de ouderenzorg.

In de ouderenzorg is er relatief weinig tijd voor diepgaand onderzoek en is er behoefte aan snelle, direct toepasbare adviezen. We werken niet met een wachtlijst en aan een consultatie zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden.

Waar mogelijk geven onze consulenten praktische adviezen wanneer daarvan meteen verbetering te verwachten is.


Snelle, direct toepasbare adviezen al tijdens het onderzoek

Denk bijvoorbeeld aan ‘coaching on the job’ dat is gericht op kleine aanpassingen. Het is belangrijk dat de professionals van de VVT-instelling bij het onderzoek worden ingeschakeld. Zo zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van de oplossing en ontstaat er een eindadvies waarvoor zij zich medeverantwoordelijk voelen.

 

Aanleiding om iemand aan te melden voor een consultatie zijn verbale agressie (aanhoudend roepen, gillen, schelden), fysieke agressie (schoppen, slaan, knijpen, bijten). Het kan ook gaan om oppositioneel gedrag (tegenwerken, weigeren) en grensoverschrijdend gedrag (sociaal onaangepast en ongeremd handelen). 

 

Lees verder over Consultatie

 


Nieuws uit de ouderenzorg

Sinds een jaar werken we mee aan het Waalbed-III onderzoek van Radboudumc. Lees hier de stand van zaken (26 januari 2017)

 

Waardigheid & Trots

Kijk op de praktijk bijeenkomst Jagthuis Velp juni 2016

 

CCE doet mee aan Waardigheid en Trots met Kijk op de praktijkbijeenkomsten. Professionals uit de ouderenzorg delen met hun collega's wat zij geleerd hebben van een consultatie.

 

 

Casussen in de ouderenzorg

Op Leren van Casussen kun je casuïstiek bekijken die op gelijke wijze is uitgediept. Telkens komen de probleemsituatie, de beeldvorming, de interventies en de resultaten aan de orde. Zo kun je leren door een kijkje te nemen in de keuken van een ander!

 

tiny2

 

 

Scholing

Behalve consultaties, biedt het CCE ook scholing. Speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde en psychologen, bieden we dit najaar een cursus aan: 'Analyse en aanpak van probleemgedrag in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde en psychologen'. Lees verder over deze cursus

 

Verhalen uit de ouderenzorg

 

Actuele thema's in consultaties

Multidisciplinaire samenwerking

Bij consultaties benadrukt het CCE het belang van multidisciplinaire samenwerking. Wanneer in een organisatie goed interdisciplinair wordt samengewerkt, wordt de eigen kracht en expertise van de verschillende professionals optimaal benut. Dan kan bij probleemgedrag van een cliënt vanuit een gezamenlijke hypothese worden gewerkt en is betere begeleiding mogelijk. De psycholoog speelt een grote rol omdat die kan adviseren over psychosociale interventies en de zorgprofessionals kan coachen. Een aandachtspunt is dat zich in de VVT een trend aftekent dat de afstand tussen psychologen en begeleiders letterlijk en figuurlijk groter wordt. Door de loskoppeling van de financiering voor behandeling en verzorging, maken psychologen steeds vaker deel uit van een kenniscentrum en zijn ze niet meer verbonden aan één afdeling. Een psycholoog stelt meestal wel een plan op, maar is niet betrokken bij de uitvoering in de praktijk.

 

Soorten dementie

Als het CCE wordt ingeschakeld bij probleemgedrag van een cliënt met dementie, onderzoeken we nader welke vorm van dementie het betreft. Dat is essentieel voor de wenselijke interactie met de cliënt.   

Meestal wordt in de zorg rekening gehouden met cognitieve beperkingen, omdat die optreden bij de meest voorkomende vorm van dementie. Bij een cliënt met fronto-temporale dementie zijn echter vooral de emotionele vermogens aangetast. Wanneer deze diagnose niet wordt gesteld, bestaat er een groot risico op overschatting van wat de cliënt aankan.

 

Levensverhaal

Het levensverhaal kan duidelijk maken wat voor de cliënt betekenisvol en waardevol is. Met kennis van het levensverhaal is het gedrag van de cliënt beter te begrijpen en kan de spiraal van probleemgedrag worden doorbroken. Het CCE legt daarom in consultaties vaak de nadruk op het belang van het levensverhaal van de bewoner. De familie van de cliënt betrekken is ook in dit verband belangrijk.

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)

In de praktijk zien we dat organisaties bezig zijn met de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij een deel van deze maatregelen is afbouwen moeilijk. Met name wanneer er sprake is van probleemgedrag en onrust. In sommige situaties dringen familieleden aan op handhaving ter voorkoming van bijvoorbeeld valrisico, maar soms ook omdat zij beducht zijn dat hun ouders minder affectief bejegend zullen worden als zij overlast veroorzaken. Het CCE is in een consultatie gericht op zicht krijgen op patronen die het probleemgedrag veroorzaken of in stand houden. Belangrijk hierin is het proces van met alle betrokkenen (inclusief familie) samen kijken om te komen tot een plan van afbouw van maatregelen.

 

Meer over CCE en ouderenzorg

Naar overzicht