Signaleringsplannen

Cover SignaleringsplanProfessionals in de langdurige zorg (GZ, GGZ en VVT) maken zeer regelmatig gebruik  van signaleringsplannen, hoewel er nog veel onbekend is over dit fenomeen. Het plan kent verschillende doelstellingen, vormen en functies. Maar is het eigenlijk wel een nuttig en wenselijk hulpmiddel?

 
Voorstanders zweren erbij om handelingsverlegenheid bij probleemgedrag te verminderen, want het helpt om gericht te observeren en het gesprek over gedrag en de interactie tussen begeleider en cliënt aan te gaan. Een zegen? Tegenstanders zien in het plan enkel hokjes denken, onrechtmatig labelen en enkel focussen op probleemgedrag. Nee, het is een vloek.

We hebben geprobeerd om inzicht te krijgen in het gebruik van signaleringsplannen in de langdurige zorg. Met als resultaat de publicatie ‘Signaleringsplan, zegen of vloek? Reflectie op het gebruiken van signaleringsplannen in de langdurige zorg’ die te bestellen is in onze webshop

 

Het project

De publicatie is het resultaat van het project over het fenomeen signaleringsplannen in de langdurige zorg dat eind 2013 is gestart. Op ons verzoek om (geanonimiseerde) signaleringsplannen in te sturen is massaal gereageerd.

 

Op de volgende vragen is een antwoord geformuleerd:

  • Wat wordt er verstaan onder 'signaleringsplan'?
  • Welke typen signaleringsplannen worden gebruikt binnen de langdurige zorg (VG, GGZ en VVT)?
  • Wat zijn de werkzame elementen en valkuilen van het werken met signaleringsplannen ofwel een kritische reflectie?

 

Proces

De volgende stappen zijn genomen:

  1. Bestudering en beschrijving van alle afzonderlijke plannen. De verschillen tussen de ingezonden signaleringsplannen bleken veel groter dan aanvankelijk gedacht. En deze verschillen betroffen niet uitsluitend de vorm, maar hadden ook betrekking op uitgangspunten en doelstellingen van de plannen.
  2. Het ontwerpen van een ordeningskader voor alle signaleringsplannen. Dit ordeningskader bestaat uit een beperkt aantal punten, met als doel een helder overzicht te creëren.
  3. Er zijn sessies geweest met het expertpanel om een (zeer) kritische reflectie uit te kunnen werken.
  4. Hierna is alle informatie gebundeld en in de regio's gedeeld met coördinatoren en op gereflecteerd tijdens regiosessies.

 

Vervolg

Bestel nu het boek 'Signaleringsplan, zegen of vloek? Reflectie op het gebruiken van signaleringsplannen in de langdurige zorg'.

Om consulenten en casemanagers bekend te maken met de reflectie op het gebruiken van signaleringsplannen zal voor de zomer van 2016 een eerste, landelijke workshop worden georganiseerd op vrijdag 3 juni.

 

Achtergrond

Het signaleringsplan vindt zijn oorsprong in de GGZ, maar wordt inmiddels ook binnen andere sectoren intensief gebruikt. Ook in de consultaties van het CCE wordt regelmatig geadviseerd om een signaleringsplan toe te passen. Er is echter een grote verscheidenheid aan signaleringsplannen, wat betreft vorm en functie. Denk daarbij aan de stemmingslijst, alertheidslijst, spanningspiramide, stoplicht, etc. Ook het gebruik ervan leidt tot zeer wisselende resultaten.

 

Allen maken onderscheid in verschillende fasen. Deze fasen verwijzen elk naar een andere stemming/ psychische toestand van de persoon en worden omschreven in termen van concreet waarneembaar gedrag. Daarbij bevatten zij een handelingsindicatie (bijv. de-escaleren of het reguleren van de alertheid).

 

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Vanessa Olivier-Pijpers.

Naar overzicht