Somatische verklaringen

Het CCE merkt bij consultaties in de gehandicaptenzorg nogal eens dat somatische verklaringen voor probleemgedrag onderbelicht blijven. Ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van bestaan en het gedrag van de cliënt.


Online tool

cover_kleinDaarom zijn somatische verklaringen voor probleemgedrag in kaart gebracht. De tool 'Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag' is een hulpmiddel voor behandel- en begeleidingsteams in de gehandicaptenzorg. Deze teams bestaan uit gedragsdeskundigen, zoals orthopedagogen en psychologen, artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), persoonlijk begeleiders en eventueel andere betrokkenen.

Doel is om zorgprofessionals te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken van probleemgedrag en verder te kijken dan de eigen discipline.


In kaart brengen van somatische verklaringen

Met het model van Somatische verklaringen kunnen behandel- en begeleidingsteams in het werkveld zo efficiënt mogelijk verklaringen voor probleemgedrag in kaart brengen. De somatische verklaringen zijn daar een onderdeel van en zijn uitgewerkt in een lijst met de 70 meest voorkomende somatische aandoeningen.

Verschillende experts uit de sector met een grote diversiteit aan kennis en ervaring hebben bijgedragen aan deze site: artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), gedragsdeskundigen, neuropsychologen, psychiater, gedragsneuroloog en hoogleraren. 


Getest in de praktijk

De inhoud is bij diverse organisaties in de gehandicaptenzorg getest op toepasbaarheid en naar aanleiding daarvan aangepast. Het model voor de analyse van probleemgedrag en de lijst van somatische aandoeningen zijn tevens uitgebracht als miniposter. Deze is, ter ondersteuning, bruikbaar bij multidisciplinair overleg. Het boek is niet langer beschikbaar.

Auteurs zijn Anouschka Jansen (coördinator CCE en gedragsdeskundige) en Josje Thijssen (AVG).


Meer informatie

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Anouschka Jansen.

Naar overzicht