Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan

Het CCE heeft in samenwerking met deskundigen uit het werkveld een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is in 2014 herzien en op een aantal punten verbeterd.

 

Het instrument is ontwikkeld voor mensen met EMB maar ook goed bruikbaar voor andere doelgroepen. Gedacht kan worden aan mensen die sterk internaliserend gedrag vertonen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met ernstige en/of meervoudige beperkingen van wie de ontwikkelingsleeftijd wat hoger ligt dan bij mensen met EMB.

 

Deze online vragenlijst kan gebruikt worden om:

 

  1. De leefsituatie van een persoon met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in beeld te brengen;
  2. De factoren te onderscheiden die van belang zijn voor de kwaliteit van bestaan;
  3. Bijzondere zorgvragen zichtbaar te maken;
  4. Aanknopingspunten te vinden voor de gewenste zorg en ondersteuning.


De online vragenlijst kunt u tussentijds opslaan en op een later moment aanvullen of wijzigen. Na voltooiing vindt u de uitkomsten van de vragenlijst automatisch overzichtelijk terug in de scoreformulieren. Ook kunt u de ingevulde vragenlijst en scoreformulieren als PDF opslaan en printen.

 

Ga naar de vragenlijst.

 

Naar overzicht