De praktijk aan het woord

Overzicht van organisaties in de gehandicaptenzorg met een Good Practice over het effect van de organisatie op probleemgedrag:

 

Baalderborg Groep: 'In de wijk en uit de wijk'

Voor cliënten met een ZZP 7 hebben we verschillende mogelijkheden om te wonen, werken en te recreëren. Juist de context waarin onze cliënten wonen geeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de kwaliteit van het leven te vergroten.
Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden aan deze doelgroep is nabijheid, beschikbaarheid en korte communicatielijnen een voorwaarde op alle niveaus binnen de organisatie.


Een goede samenwerkingsrelatie met familie vinden wij van groot belang voor het welzijn van onze cliënt. Daarom is er regelmatig intensief contact. Ouders/familie zijn voor ons gelijkwaardige gesprekspartners.

 

Topics:  Baalderborg Groep

 • Cultuuraspecten
 • Organisatiestructuur en organisatievorm
 • Positie en betrokkenheid van niet-professionals
 • Fysieke omgeving


Bekijk de film

 

Idris, onderdeel van Amarantgroep: 
"Tussen die grenzen vond ik mijn vrijheid terug"

Idris is een specialistisch behandelcentrum voor mensen met een LVB in combinatie met (zeer) complex gedrag. In de presentatie laat Idris zien hoe zij 24-uurszorg op maat per cliënt organiseert. Twee trainers van Idris zullen demonstreren hoe Idris haar medewerkers traint om vaardig aan te kunnen sluiten op de cliënt. Aan de hand van prikkelende stellingen gaat Idris graag met de deelnemers van de bijeenkomst in gesprek over de uitdagingen en dilemma’s die spelen binnen de zorg aan SGLVB cliënten.

 

Topics:Idris

 • Gebouwen/inrichting
 • Visie
 • Agressiehantering


Bekijk de film 


JP van den Bent: 'Doe gewóón en gewoon doén'

Een mens heeft een(verstandelijke) beperking en er gaan allerlei andere mechanismen werken: een speciale school, een speciale woonomgeving met afspraken, regels en wetgeving. Controle dus. 


Brenda heeft naast haar verstandelijke beperking ook probleemgedrag: drugsgebruik, agressie en automutilatie. Wat zien we? Nog meer regels, afspraken, protocollen. De ondersteuning wordt nog meer gecontroleerd en beheerst. En het gedrag?....


Wat is het effect als we gewóón doen en gewoon doén: mensen ondersteunen in hun leven.

 

Topics:JP van den Bent

 • Filosofie, visie, principes, uitgangspunten
 • Cultuuraspecten
 • Primair proceswerkers (opleidingen, kennis etc.)
 • Fysieke omgeving

 

Bekijk de film

 

Op de Bies, onderdeel van Koraal Groep: 
"Dit is toch geen leven"

De mensen van Op de Bies vertellen het verhaal van een omslag in visie in de begeleiding van een aantal cliënten binnen een woning voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Allen hebben een langdurige geschiedenis van forse gedragsproblemen. Een omslag die leidde tot een herijking van rollen en verantwoordelijkheden van begeleiders en begeleidingsteam.


De omslag ging van start met een gedeeld gevoel van onmacht en frustratie. Met de wanhoop die hoort bij een ontbrekend perspectief. Maar met een nieuwe visie, waarvan aansluiting bij de sociaal-emotionele leeftijd van deze cliënten en het steeds weer opnieuw terugwerken naar een zo normaal mogelijk dagritme de belangrijkste pijlers waren, is een grondig verschil in kwaliteit van leven gemaakt. Eenvoudig te vertellen, maar complex in de uitvoering.

 

Logo Op de BiesTopics:

 • Filosofie, visie, principes, uitgangspunten
 • Cultuuraspecten
 • Organisatiestructuur en organisatievorm
 • Positie van inhoudelijke secundair proceswerkers
 • Management

 
Bekijk de film

 

 Woonvoorziening Planetenlaan, Abrona Huis ter Heide: 
'Van moeten naar ontmoeten: over een cultuurverandering'

Binnen de locatie Planetenlaan van Abrona heeft afgelopen jaren een cultuuromslag plaats gevonden. Na de constatering dat er beheersmatig gewerkt werd, is men aan de slag gegaan om anders te kijken naar cliënten en de zorg anders vorm te geven. In deze presentatie laten we zien wat we bereikt hebben, hoe we dat gedaan hebben en welke organisatiefactoren hierin beslissend waren. Nadruk ligt op de invloed van management, het tot stand brengen van een visieverandering en de wijze van samenwerking binnen de locatie.

 

Topics:Abrona

 • Filosofie, visie, principes, uitgangspunten
 • Cultuuraspecten
 • Organisatiestructuur en organisatievorm
 • Positie van inhoudelijke secundair proceswerkers
 • Management


Bekijk de film


Zorgboerderij De Eikenhof van St. Trajectum:
Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen

Op zorgboerderij De Eikenhof zien we ‘probleemgedrag’ als een uitdaging en aangrijpingspunt om te komen tot samenwerking en verandering. 


We gebruiken de boerderij als middel binnen de behandeling van cliënten (mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische kenmerken en onbegrepen, complexe en risicovol gedrag, met een forensische achtergrond).


Uitleg geven we over hoe we omgaan met weerstanden en probleemgedrag door ze o.a. in een andere context te plaatsen. We laten de maatschappij naar binnen komen en nemen de cliënten mee naar buiten.


Cliënten komen zelf ook aan het woord over het organiseren van een evenement, het volgen van leertrajecten en het runnen van een agrarisch bedrijf met boerderijwinkel.

 

trajectum_logo120Topics:

 • Filosofie, visie, principes, uitgangspunten
 • Organisatiestructuur en organisatievorm
 • Vrije tijd cliënten
 • Specifieke ondersteuningsvormen primair proceswerkers
 • Positie en betrokkenheid van niet-professionals
 • Fysieke omgeving


 Bekijk de film