Aanstuurstijl

Aanstuurstijl'Als ik mezelf niet kan zijn, dan voelt de cliënt dat’

Het is van belang dat het management samen met een team op zoek gaat naar het antwoord op de vraag: hoe vinden we binnen ons team de optimale kracht en hoe zetten we die in.

Een deelnemer aan het gesprek meldt zijn ervaringen met één van zijn teams waarin sprake is van een hoge mate van zelfsturing, waarbij het team is uitgebreid met ouders en andere betrokkenen. Zijn ervaring is dat deze manier van samenwerken leidt tot ‘meer liefde voor het vak, een grotere betrokkenheid en, daaruit voortvloeiend, een betere kwaliteit van leven voor de cliënt en alle andere betrokkenen’.

Eensluidende conclusie: ‘team: neem je verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, schets een droom en kijk wat daarvan te verwezenlijken is. En waar dat niet kan, zoek naar het ‘waarom niet en hoe dan wel’.

Dit vraagt van een manager om maatwerk en sensitiviteit voor de balans van afstand en nabijheid tot zijn team.

Terug naar Highlights Kijken in de context