Bedrijfskundige aan het woord

De lunch biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met Lieke Hoogerwerf. Zij is bedrijfskundige en zelfstandig ondernemer. Ze heeft ervaring met sociale innovatie in sectoren als industrie, dienstverlening en richt zich nu voornamelijk op de zorg. Zij noemt zichzelf zorginnovator en is vooral geïnspireerd om deze dag bij te wonen omdat zij online tools ontwikkelt voor werkers in de zorg vanuit team-optiek.

‘Vandaag is de voorhoede aanwezig als het gaat om relevante thema’s in de zorg voor complexe cliënten. Dit is nu vooral een belangrijk thema omdat de druk op de financiering van de zorg groot is, waardoor zorgvisies onder druk komen te staan en die visie in toenemende mate als onuitvoerbaar wordt ervaren.’

Ze heeft een ‘teamportal’ ontwikkeld voor werkers in de zorg die teams mogelijkheden biedt om zichzelf een spiegel voor te houden. Belangrijke thema’s daarbij zijn:

  • Een door een team zelf gemaakte analyse over hun kwaliteiten
  • Het bewust worden van een daaraan gekoppelde onderlinge taakverdeling, zodat de sterke krachten optimaal op de juiste manier worden ingezet
  • Elkaar vragen stellen als ‘waarom doen we wat we doen, wat kan er anders of beter’
  • ‘Wie ben ik, ben ik mezelf en hoe beïnvloed ik daarmee mijn relatie tot de cliënt’


Op deze wijze kan een bijdrage geleverd worden aan de invulling van een uitspraak over ‘Kijken in de context’ door Gijs van Gemert; ‘we moeten goed voor onszelf zorgen, maar ook voor elkaar. Dit is uiteindelijk in het belang van onze zorg voor de cliënt.’

Terug naar Highlights Kijken in de context