Zorgzaamheid organiseren

Ruziënde olifantenBij zorgzaamheid zijn duidelijkheid scheppen, respectvol communiceren en het cultiveren van opmerkzaamheid belangrijke aspecten. Vervolgens kijk je naar wanneer het goed is, in feite kijk je dan in de context. Denk aan aspecten als doel (verbinding met het perspectief), werken aan de relatie (betrokkenheid creëren), methodiek (opmerkzaamheid), systeem en organisatie. Als je deze checklist met elkaar van hoog tot laag in de organisatie doorloopt, vul je elkaar aan en kom je tot het beste resultaat.

 

Toppunt van professionaliteit

Tot slot pleit Gijs van Gemert voor meer zorgzaamheid. ‘Ben een beetje zorgzamer, ga zorgvuldig met elkaar om en geef rekenschap van je omgeving.’ Het toppunt van professionaliteit is je ongerustheid uiten en daarmee aan de slag gaan, aldus Van Gemert.


Meer informatie: Presentatie van Gijs van Gemert en Schema

Terug naar Highlights Kijken in de context