Waar zitten de zombies

Guido ThysThys stelt dat deze waarschuwing net zo hard geldt voor commerciële organisaties als voor organisaties zoals de onze. Er gelden immers dezelfde wetmatigheden, zoals hij onder andere citeert:

‘Geld stroomt niet naar hard werken, geld stroomt naar waarde’

Thys verwijst naar de inzichten van Alan Weiss: de middelen die een organisatie nodig heeft, zijn niet te verkrijgen door hard werken (in tegenstelling tot  de gangbare opvatting), maar door de waarde die de maatschappij aan de organisatie toekent. 

 

Wat zijn die zombies

Zombies zijn eenvoudigweg de dingen die ons in de weg staan bij het bereiken van onze doelen. Door zombies zijn we altijd druk met vergaderen, administratieve werkzaamheden en meer van die energieslurpende activiteiten die het creëren van waarde belemmeren. Thys kan een spreadsheet tonen met 580 zombies… maar houdt het voor ons maar even bij acht categorieën, waarvan we er hier een aantal noemen:

Hobbelzombies die ingaan tegen eenvoud

We maken de zaken nooit simpel! Onze grootste valkuil is dat we gecompliceerd en complex door elkaar halen.

Vaagzombies die ingaan tegen helder doel

‘Waar gaat het eigenlijk over...’: we zijn vaag en niet concreet. Dit zorgt meteen voor:

Dwaalzombies die ingaan tegen strak kader

Als niemand meer weet waarover het gaat, gaan mensen dwalen. De lijn ontbreekt en iedereen doet iets anders. Met een duidelijke lijn is ook minder overleg nodig:

Het aantal overleguren binnen een organisatie is een barometer voor leiderschap

Egozombies die ingaan tegen belangenevenwicht

‘Ik heb mijn eigen stijl’, is een zombie uitspraak die in deze categorie valt. Waar het ego voorop staat, doet iedereen alles op zijn eigen manier.

Het aantal zombies binnen een organisatie is een barometer voor het gebrek aan leiderschap.

Rommelzombies die ingaan tegen waardebesef

Als niemand meer weet wat de klant wil, of dat juist beter denkt te weten, ontstaan er rommelzombies. 

Thys illustreert zijn model van denken over waarde met zijn doosjestheorie: drie doosjes die in elkaar passen. Het binnenste doosje, de kern, is de dienst ofwel het product zelf.  Daaromheen komt Doosje+: hoe makkelijk of moeilijk is deze dienst voor de klant te verkrijgen. Tenslotte komt Doosje++: hoe aangenaam is de persoon waar de klant mee te maken krijgt, wat straalt die uit? Deze laatste twee doosjes bepalen de gunbaarheidsfactor. Een goede organisatie heeft alle drie de doosjes goed op orde.

 

Waar zitten de zombies

Dus de slotvraag van Thys aan het publiek is: WAAR  ZITTEN  BIJ  U  DE  ZOMBIES?????

Zijn bijdrage aan deze dag is prikkelend en verfrissend. Het probleemgedrag van Thys op het podium bleef beperkt tot het ongegeneerd poseren voor de fotograaf… nog geen indicatie voor aanmelding bij het CCE!

 

Meer lezen:

Slideshare waarin Guido toelicht wat succesvolle, zombievrije organisaties kenmerkt

De acht soorten zombies

En natuurlijk gewoon: http://www.guidothys.nl/, waar ook vele publicaties te lezen of bestellen zijn

Terug naar Highlights Kijken in de context