Duizelingwekkende zoektocht naar de cruciale factor

Henriette EttemaMeer goede visies

Een belangrijke factor is het ontbreken van een goede visie op probleemgedrag, meldt de eerste collega. Ja maar, er zijn meerdere goede visies… Een andere collega zegt dat het juist essentieel is dat zo’n visie een blijvend onderwerp van gesprek is. Hoe meer collega’s Henriëtte spreekt, hoe meer cruciale factoren zij verzamelt. Gebrek aan deskundigheid bij de teamleden bijvoorbeeld: soms lijkt geld het probleem om medewerkers niet voldoende te scholen. Maar ook blijkt het niet altijd duidelijk te zijn welke competenties er nodig zijn om bewoners met complexe problematiek goed te begeleiden. En als onduidelijk is wat een medewerker nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen, hoe kun je je medewerkers dan goed coachen en ondersteunen?

 

Je nek uitsteken

Ook komt zij voorbeelden tegen waar er geen goede samenwerking is tussen wonen en dagbesteding; bij wonen gaat het dan goed met een cliënt en bij dagbesteding helemaal niet. De collega’s van wonen bieden hulp aan, maar die wordt niet geaccepteerd. Dat zet Henriette Ettema weer op een ander spoor: in hoeverre is een organisatie in staat om hulp te accepteren van buitenaf en bestaat de bereidheid van elkaar te leren? Professionals hebben soms het gevoel dat ze het allemaal zelf moeten kunnen en weten. Hulp vragen ervaren ze dan als een teken van zwakte. Of de professionele omgeving is niet veilig genoeg om je nek uit te steken. De cultuur moet dus veilig zijn om hulp te kunnen accepteren en alternatieve voorstellen te durven doen.
Zo’n veilige omgeving begint bij een goede samenwerking tussen teamleider en gedragskundige. Als dat een krachtig duo is, kunnen zij het team onvoorwaardelijke ondersteuning bieden. Wanneer er ook een goede coach toegevoegd kan worden, ben je een heel eind met je team.

En dan ben je er nog niet want de volgende collega stipt nog even de rol van de familie aan. Als die niet goed is en je nalaat hen bij de zorg te betrekken, heeft dat zowel invloed op de cliënt als op het team. Probeer dan maar eens een zorgplan te bespreken of ondertekend te krijgen…

 

Talrijke ontstaansfactoren

Volgens het CCE is probleemgedrag steeds het resultaat van een ongunstige wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving. De ontstaansfactoren van probleemgedrag zijn talrijk. Het zwaartepunt kan daarbij zowel in de omgeving liggen als in de persoon.

De fysische omgeving kan probleemgedrag veroorzaken: soms is de woning zo klein of gehorig dat iemand daar zo’n last van heeft dat hij zichzelf ernstig gaat verwonden. En de factor geld… niet alleen de hoeveelheid, maar ook: waar geef je het aan uit? Kies je voor opleiding van de medewerkers of voor aanpassingen van het gebouw?

En hoe groot is de afstand tussen management en werkvloer? Begrijpen zij elkaar? Zijn alle mensen in de organisatie bezig met het belang van de cliënt?

Factoren en discussiepunten genoeg om van deze werkdag een vruchtbare en inspirerende dag te maken!

Meer informatie: Presentatie van Henriëtte Ettema

Terug naar Highlights Kijken in de context