'Doe gewoon en gewoon dóen'

JP van den BentGood Practice JP van den Bent

Bij monde van zijn begeleider Heleen Klein Hulse laat hij iedereen weten: ‘ik wil leven’! Zij vertelt dat deze cliënt nu een eigen appartement heeft in een kortverblijfhuis dat is afgestemd op zijn behoeften. Bij iedere cliënt is het weer een nieuwe zoektocht naar ‘wie is die persoon’. De locatie heeft geen afzonderingsruimtes, dus als een cliënt ‘uit zijn dak gaat’, laten de begeleiders hem tot rust komen in zijn eigen appartement. Om de veiligheid van medewerkers te borgen, wordt soms een beroep gedaan op de politie of wijkagent.

 

Minder regels, meer ruimte

Hoe is JP van den Bent gekomen tot een omslag met minder regels en meer ruimte voor initiatief? Met elkaar is afgesproken wat nog wel en wat niet meer wordt gedaan. Niet het systeem, maar cliënten en medewerkers zélf zijn leidend. Artsen, fysiotherapeuten en logopedisten maken niet langer deel uit van de organisatie, maar worden extern ingezet. JP van den Bent is afgestapt van kwaliteitssystemen als HKZ en ISO. Van alle protocollen zijn er maar twee overgebleven (voor ziekteverlof en seksuele intimidatie). Regelmatig wordt er getoetst om te kijken wat verder verbeterd kan worden.

 

Lef hebben en kwetsbaar opstellen

Resultaat van de nieuwe werkwijze zijn tevredenere cliënten en medewerkers én een gezondere financiële positie. De organisatie wordt nu gestuurd op basis van waarden,  meer mens- en vraaggericht. De kern zit in het geven van vertrouwen aan cliënten en medewerkers en hen verantwoordelijkheid laten nemen. Dat betekent lef hebben en je kwetsbaar opstellen.   

 

Hoe doe je dat

Onder leiding van moderator Ton Ehlen praten mensen in de zaal verder over de Good Practice. Want als je verschillende groepen cliënten bij elkaar zet, hoe doe je dat dan met de competenties van medewerkers?  Volgens begeleider Heleen zijn medewerkers getraind om nieuwsgierig te zijn naar cliënten en af te stemmen op hun behoeften. Medewerkers vinden dat soms lastig en daarom worden zij actief ondersteund.

De cultuuromslag bij JP van den Bent is zeven jaar geleden begonnen toen het accent vooral op beheersen lag. Het was een langdurig proces met veel trainingen en gesprekken. Belangrijk is om vertrouwen uit te spreken aan begeleiders. Zij moeten zelf kunnen handelen zonder afhankelijk te zijn van anderen. De grootste valkuil is om terug te vallen in het oude systeem van beheersen en controleren.

De nieuwe werkwijze vraagt ook om een andere houding van de organisatie naar het zorgkantoor en naar de inspectie. Je hoeft niet altijd volgend te zijn en moet soms ook nee durven zeggen. Het spreekt voor zich dat je als organisatie verantwoording moet afleggen, maar dan wel vanuit het uitgangspunt dat cliënten en begeleiders centraal staan. Dat vraagt om lef hebben en consequent blijven. ‘Doe gewóón en gewoon doén’, luidt het devies van JP van den Bent. Deze Good Practice is tot stand gekomen met medewerking van Betty Geijtenbeek, Ellen Reuzel, Ruud Klarenbeek en Heleen Klein Hulse van JP van den Bent.

Terug naar Highlights Kijken in de context