Omgaan kun je leren!

Omgaan kun je leren'Veel kennis ligt in organisaties zelf'

Maar hoe houd je scholing actueel? Want jezelf scholen staat niet op zichzelf. Het krijgt vooral meerwaarde door er op terug te komen tijdens je werk. Verschillende factoren zijn dan van belang. Het gaat om de cliënt, om de medewerker zelf, om de organisatie en om de timing van de scholing. De vraag naar scholing hangt ook samen met de cliëntenpopulatie. En vanzelfsprekend speel je in op de nieuwsgierigheid van medewerkers. Bijvoorbeeld door speciale cliëntgerichte trainingen op maat te volgen. Onderhouden van kennis is uiteraard ook belangrijk. Verder hebben medewerkers ruimte nodig voor zelfreflectie. Professionaliteit van personeel is iets wat je goed moet onderhouden. Praktijkgerichte scholingen helpen mensen om zich bewust te zijn van wat ze doen. In veel organisaties worden casussen behandeld en besproken met een groep medewerkers. Ook dat is een manier om kennis over te dragen.

 

Aansluiting zoeken

Opleiding zorgt er ook voor dat het werk interessant blijft. Het stimuleert opmerkzaamheid van medewerkers. En het biedt mensen perspectief, zowel horizontaal als verticaal in de organisatie. Je kunt medewerkers bijvoorbeeld trainen om voor andere cliëntgroepen te werken. De aansluiting die je zoekt met cliënten, moeten organisaties ook zoeken met medewerkers als het gaat om scholing. Dat zou meer moeten gebeuren.

 

Kennis en kunde uitwisselen

Handelingsverlegenheid kan ook een aanleiding zijn voor training. Opleiding doe je vanuit een bepaalde visie. Het ‘waarom’ moet duidelijk zijn, vanuit het perspectief van de cliënt, de medewerker én de organisatie. Naast externe scholing kun je als organisatie ook zelf kennis uitwisselen tussen medewerkers van verschillende locaties. Dat kan door gebruik te maken van de deskundigheid van gedragskundigen die vaak overal komen.  Ook kun je als organisatie stimuleren dat locaties medewerkers uitwisselen of uitlenen aan elkaar. Daarmee maak je optimaal gebruik van de bestaande expertise in de organisatie. Iemand noemt ook het samenstellen van een database binnen de eigen organisatie met kennis en kunde van professionals. Van die kennis en ervaring kunnen begeleiders dan weer gebruikmaken.

 

Belang van borging

Tot slot: borging is belangrijk. Bij borging wordt het geleerde toegepast in de praktijk, is er ruimte voor bijvoorbeeld collectieve reflectie door team, manager en gedragsdeskundige. Scholing moet een vast onderdeel zijn van het werkproces. Scholing draagt bij aan een gezamenlijke taal en middelen en dat vormt weer de basis voor reflectie. Hoe verhouden scholing, reflectie zich tot efficiency? Hoeveel tijd kan redelijkerwijs besteed worden? Er is snel consensus: het moet in verhouding zijn, scholing is een basis om op terug te vallen maar het werken is de kern.

Terug naar Highlights Kijken in de context