Onbetaalbaar leven

Onbetaalbaar leven‘Anders organiseren kan ook geld besparen’

In de praktijk zie je dat er veel aanvragen zijn voor meerzorg, vooral als het gaat om cliënten die voorheen opgesloten zaten. Meerzorg wordt dan vaak ingezet om een-op-een-begeleiding te realiseren.

 

Meer voor minder

Maar wat is eigenlijk goede zorg? Iedereen is het er over eens dat de kwaliteit van leven van cliënten enorm is verbeterd. Als je aansluit op wat de cliënt nodig heeft, heb je minder menskracht nodig en kun je een-op-een-begeleiding achterwege laten. Dat sluit aan op de trend van beheersen naar ondersteunen en begeleiden. Een van de deelnemers constateert dat in de gehandicaptenzorg meer geld te besteden is dan in de ouderenzorg. 
Maar toch hoeft goede zorg niet altijd veel geld te kosten. Dat vraagt om flexibel omgaan met indicaties en zelf kijken wat écht nodig is. Regelmatig hoor je: ‘Als je de zorg goed organiseert, kan het wel met minder geld’. Maar is dat wel zo?

Meer mensen erbij is niet altijd de oplossing. In de intensieve zorg zie je dat er meer begeleiding is dan in de reguliere zorg. Maar dat hoeft niet per definitie beter te zijn. Begeleiders lopen elkaar soms in de weg. En is een-op-een-begeleiding voor de cliënt zelf wel leefbaar?

 

Gevolg van bezuinigingen

En hoe kijken we aan tegen de bezuinigingen? Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van 25% korting op dagbesteding in de reguliere zorg? We komen er niet onderuit om onze creativiteit aan te spreken en te kijken wat we anders kunnen organiseren. Dat kan ook nieuwe inzichten opleveren die geld besparen. Bijvoorbeeld door het terugbrengen van de kosten voor overhead. Dat vraagt om een omslag in werkwijze en cultuur. Voor het organiseren van een training voor begeleiders heb je niet per se een HRM-afdeling nodig. Die deskundigheid kun je ook extern inkopen. Vaak is dat goedkoper. Conclusie van het gesprek is dat er ondanks alle bezuinigingen nog steeds goede zorg wordt geleverd. Mits er professionele ondersteuning is voor medewerkers!  

Terug naar Highlights Kijken in de context