'Dit is toch geen leven'

Op de BiesGood Practice van Op de Bies, onderdeel van Koraal Groep

In de antwoorden wordt het cyclische proces in dit traject duidelijk, het steeds opnieuw kijken naar het ‘hoe’, het belang van elkaar aanspreken, hulp vragen en geven.

Afspraken over acceptabele agressie zijn niet gemaakt en met betrokken families is in gesprek gegaan. Belangrijk hierbij is ook om eerlijk te zijn over de incidenten en de risico’s. De huidige situatie is dat Joris 1,5 jaar uit bed is. Fixaties vinden niet meer plaats, agressief gedrag is er nog wel. Binnen de organisatie zoekt men naar verbreding om de aanpak ook in andere woningen in te voeren. Dit gaat niet altijd soepel en er wordt opgemerkt dat de discussies overal gelden.

Op de Bies heeft ook nog een vraag voor de toehoorders: zou het  toeval geweest kunnen zijn, dat alles goed liep? Wat maakt dat het op deze woning nu wel is gelukt? Doorslaggevend zijn de goede samenwerking tussen manager en gedragsdeskundige, de omslag in het denken en het commitment van de organisatie. Iedere groep vindt z’n eigen weg en je hebt het proces en de weg nodig om tot resultaat te komen. ‘Heb ’t lef, doe het. En zoek steun bij elkaar over de risico’s.’Deze Good Practice is tot stand gekomen met medewerking van Marie-Jeanne Berkers, Adinda Scheren, Theo Verhappen, Carmen Vankan, May Evason en Emmy Post van Op de Bies. 

Terug naar Highlights Kijken in de context