'Ik mag zelf weten naar welke vis ik kijk'

AbronaGood Practice Woonvoorziening Planetenlaan, Abrona Huis ter Heide

De manager ervaart enige onrust als hij deze uitdaging aangaat. Hij ervaart dat er teveel geïnvesteerd wordt in het tevreden houden van de buitenwereld in plaats van in de binnenwereld. Uiteindelijk komt er een 10 stappenplan. De manager slaagt er in de directie zo veel mogelijk buiten het proces te houden en langzamerhand neemt zowel bij medewerkers als cliënten en hun verwanten de tevredenheid over de kwaliteit van leven toe.

Een gedragsdeskundige vervolgt de presentatie. Zij vertelt het verhaal van de inhoudelijke cultuuromslag. Deze laat zich kort samenvatten als ’van beheersmatige zorg naar de menselijke maat’.

 

Geld is niet leidend

Onder leiding van CCE-coördinator Dorothé van Kempen vindt een geanimeerde discussie plaats over de verhouding tussen financiën en inhoud. Deze discussie leidt tot de conclusie dat geld niet leidend hoeft te zijn. Het gaat om de kunst van het investeringsdenken. Dit houdt in; niet investeren op een beheersmatige reflex op de korte termijn, maar durven investeren in de lange termijn. ’Dat die ruit nu voor de 26ste keer aan diggelen gaat mag niet deren. Het gaat om het uiteindelijke resultaat.’

Aan het eind van de presentatie wordt een aantal cliënten geïnterviewd die ook in 2008 aan het woord kwamen. Zij vertellen mooie verhalen. Een aantal citaten:

’We hebben een aquarium in de woonkamer, en ik mag zelf kiezen naar welke vis ik kijk’.

’Het was een vervelende tijd. Ze moesten me niet. Ze vragen nu zelfs wat ik wil eten.’

‘We zijn een dag naar De Efteling geweest, het was mooi weer joh.’

Het beeld van een groepsleider die deze cliënten een voetbaltraining geeft, waar vroeger vijf begeleiders en even zoveel alarmsystemen bij aanwezig zouden zijn geweest, illustreert waar de mensen van de Planetenlaan nu zijn: Mensen met problemen worden op een menselijke manier gezien en begeleid. Hun kwaliteit van leven is aanzienlijk toegenomen.

Deze Good Practice is tot stand gekomen met medewerking van Erik Droog, Marleen Steeneken, Ellen van den Dungen, Stijn Harbers en Richard Dekker van Abrona.

Terug naar Highlights Kijken in de context