Reacties van deelnemers

Tijdens de pitstop, de korte lunchpauze, zijn acht mensen geanimeerd met elkaar in gesprek. Ze werken voor de organisatie Pluryn/De Winckelsteegh, een zorgaanbieder in Nijmegen en omgeving met een breed zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze organisatie blijkt vandaag in allerhande disciplines vertegenwoordigd: teamcoaches, clusterleiders, gedragsdeskundigen en persoonlijk begeleiders. Zij mogen en kunnen in deze samenstelling aanwezig zijn omdat de organisatie oog heeft voor het belang van deskundigheidsbevordering.

Zij vinden de dag tot nu toe boeiend, maar niet heel vernieuwend. Het blijkt dat ze hun aanwezigheid bij de presentaties van de Good Practices niet onderling hebben afgestemd en ervaren een hoog SGLVG* gehalte. Ze waren nét gedachten aan het uitwisselen over de presentatie en waarom zij daar geen onderdeel van uitmaakten. Ze kwamen tot de conclusie dat hun organisatie te weinig voor het voetlicht treedt.

‘We verwoorden niet goed wie we zijn en wat we doen, terwijl wij ook hele complexe cliënten in zorg hebben. Dat stemt tot nadenken.’ Tenslotte vertellen zij dat er behoefte bestaat aan een vergelijkbare bijeenkomst als vandaag, maar dan meer gericht op de SGEVG** doelgroep.

*SGLVG: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
**SGEVG: Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicap


Terug naar Highlights Kijken in de context