Vrijheid als risico

Vrijheid als risicoOverprotocollisering?

Deze vrijheid wordt enerzijds ervaren als een bedreiging voor hun welzijn, omdat ze vaak (‘net als jij en ik’) de consequenties van bepaalde acties niet kunnen overzien. Anderzijds kan de cliënt het recht tot toegang tot sociale media niet ontzegd worden. Zeker waar het gaat om zorgverlening in een vrijwillig kader. 
Het dilemma waar medewerkers vaak tegen aan lopen: Het vinden van de juiste verhouding tussen autonomie van de cliënt enerzijds en de vaststelling ‘wat is voor jou wel of niet verstandig’ anderzijds.

Terug naar Highlights Kijken in de context