Wordt vervolgd...

Wordt vervolgdDenken in mogelijkheden

Zoals een van de deelnemers opmerkt: “de stemming is optimistisch en de nadruk ligt op het denken in mogelijkheden”. Uiteraard waren er ook kritische noten. Een van de deelnemers valt het op dat mensen zo moeilijk concreet worden en dat er veel vage taal wordt gesproken. 
Maar ‘Kijken in de context’ heeft velen aan het denken gezet. De Good Practices geven nieuwe inzichten en stimuleren deelnemers om binnen de eigen organisatie verder te praten over het thema. Deelnemers zien graag een vervolg op ‘Kijken in de context’ om het onderwerp verder invulling te geven en onder de aandacht te brengen.

 

Verdieping

Het spreekt voor zich dat we hier een vervolg aan geven. De contouren van dat vervolg zullen in de loop van 2014 duidelijk worden. In ieder geval betreft het een verdieping van de organisatorische aspecten die van invloed zijn op het probleemgedrag van cliënten. Vanuit Good Practices zal ook gewerkt worden aan het bevorderen van Best Practices. Een vervolg op ‘Kijken in de context’ gaat het CCE verder uitwerken in samenspraak met experts en professionals uit de praktijk.

Meer informatie volgt in de loop van 2014!

Terug naar Highlights Kijken in de context