Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg heeft het CCE al ruim 30 jaar ervaring. Het aantal consultaties in deze sector ligt rond de 500 à 600 op jaarbasis.


We zien dat zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg steeds meer samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. Wanneer professionals met een cliënt vastlopen, vragen zij vaker dan voorheen advies aan collega-professionals of -zorgaanbieders.


Instellingen consulteren elkaar over specifieke doelgroepen en ze gaan ook te rade bij andere sectoren zoals de GGZ of de verslavingszorg. Het gevolg is dat zorgprofessionals het CCE inschakelen voor de meest ingewikkelde situaties.

Het CCE denkt mee met professionals in de meest ingewikkelde situaties

 

Aanleiding voor consultatie

De aanleiding voor een consultatietraject betreft vaak:

  • probleemgedrag of onbegrepen gedrag, zoals agressie, zelfverwondend gedrag en destructief gedrag.
  • handelingsverlegenheid, bijvoorbeeld wanneer begeleiders van LVB-cliënten die ‘zich aan het gezag onttrekken’, niet meer weten wat zij moeten doen om aan te sluiten.
  • een second opinion over een ontwikkelde aanpak.

Actuele thema's

Communicatie met familie
In consultaties besteden we regelmatig aandacht aan de relatie tussen de zorgaanbieder en de familie van de cliënt, zeker wanneer het contact onder druk staat. Veel instellingen betrekken steeds vaker de cliëntvertegenwoordiger als partner bij de zorg. Bij intensief contact met verwanten wordt soms duidelijk dat er verschillen in opvatting bestaan over wat het beste is voor de cliënt. 
Het CCE streeft er naar dat verwanten goed worden betrokken bij een consultatie. omdat zij een belangrijke bron van informatie over de cliënt vormen en ook omdat zij vaak de enige constante factor in het leven van de cliënt zijn.

Aansluiten op het niveau van de cliënt 

Het uitgangspunt bij consultaties is een brede beeldvorming. Bij de diagnostiek onderzoeken we zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele beperking van de cliënt. Dit laatste is dikwijls een aanvulling op de eigen diagnose van de zorgaanbieder. Probleemgedrag kan ontstaan door overvraging. Dan is de zorg goed afgestemd op het cognitieve ontwikkelingsniveau van de cliënt, maar blijkt het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau lager te zijn. Wanneer duidelijkheid ontstaat over beide niveaus, kunnen de zorgprofessionals de activiteiten beter laten aansluiten.


Duurzaamheid

In consultaties is veel aandacht voor het borgen van veranderingen die adviezen hebben opgeleverd. Met hulp van een casemanager wordt de nieuwe aanpak breder geïmplementeerd in het team en in de organisatie daaromheen.


Afbouw middelen en maatregelen

Consultatietrajecten zijn erop gericht om samen met zorgprofessionals probleemgedrag leren te begrijpen en voorkomen. Dat is ook de insteek bij casussen waarin sprake is van vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo komt de cliënt weer centraal te staan in plaats van het beheersbaar houden van de situatie. Het toepassen van middelen en maatregelen blijkt dan vaak sterk te kunnen worden afgebouwd.