Ander perspectief en meer begrip

Aisha (19), verblijft inmiddels anderhalf jaar op de gesloten behandelunit van een ggz-instelling. Ze heeft last van psychotische belevingen, ze gedraagt zich onvoorspelbaar en agressief en reageert nauwelijks op anti-psychotische medicatie. Met enige regelmaat worden dwangmaatregelen toegepast.

 

Aanknopingspunten voor behandeling

Het behandelteam heeft haar casus tijdens een refereerbijeenkomst besproken. Maar dat heeft geen nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling gegeven. De behandelaar neemt contact op met het CCE voor consultatie.

Andere begeleidingsstijl

Het CCE vraagt, na een gesprek met het team en Aisha, gezien het atypische beeld, een neuropsychiater van een afdeling met het TOPGGz keurmerk mee te kijken. Na meervoudig klinisch en genetisch onderzoek en multidisciplinair puzzelwerk blijkt er sprake te zijn van een pathogene genetische mutatie. Deze pathogene genetische mutatie verklaart de slechte respons op de anti-psychotische medicatie en het plaatst haar gedrag in een ander perspectief. Dit levert meer begrip op bij alle betrokkenen (patiënt, familie, team). Het advies is om de medicatie te wijzigen en de begeleidingsstijl aan te passen. Dit geeft het team weer grip op de behandeling en biedt Aisha weer een toekomstperspectief.