Extranet en kenniskaart

Externe deskundigen van het CCE kunnen met hun persoonlijke inloggegevens inloggen op het extranet en de kenniskaart.