Advies bij probleemgedrag in jeugdzorg

De meeste kinderen en jongeren vinden passende hulp voor hun problemen. Soms is er sprake van ernstig probleemgedrag, vaak in combinatie met blijvende stoornissen en beperkingen, waarmee professionals zich geen raad (meer) weten. Zij kunnen dan bij het CCE terecht. Dat geldt ook voor ouders die zien dat de hulpverlening voor hun kind dreigt vast te lopen. Lees hoe je het CCE kunt inschakelen voor een consultatie of download de folder.


Ernstig probleemgedrag

Je kunt het CCE om een consultatie vragen voor kinderen en jongeren met meerdere problemen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek die zichzelf beschadigen, of aan kinderen met autisme en ernstige eetproblemen. Vaak gaat het om kinderen of jongeren die deskundigheid nodig hebben van verschillende specialismen en die al diverse keren zijn door- of overgeplaatst.


Gratis consultatie
Na een aanmelding zet het CCE op maat deskundigen in met specifieke kennis en ervaring. Onze consulenten denken en zoeken mee naar mogelijkheden om de situatie weer vlot te trekken. Met alle betrokkenen (dus ook familie!) kijken we naar de situatie, de (on)mogelijkheden van het kind en de wisselwerking tussen probleemgedrag en omgeving. Samen gaan we op zoek naar eventuele dieperliggende oorzaken en mogelijkheden om het probleemgedrag te begrijpen en de situatie van het kind te verbeteren. Uitkomst van een consultatie is een advies aan de betrokken professionals.

Het CCE is altijd alleen tijdelijk en aanvullend betrokken. Doel is om mensen in staat te stellen weer zelf verder te gaan. Zo nodig kan een casemanager van het CCE enige tijd ondersteunen bij de uitvoering van de gegeven adviezen.


Onze uitgangspunten:

  • We kijken vanuit onze onafhankelijke positie met een open blik naar een situatie, vanuit verschillende perspectieven.
  • We streven naar een goede samenwerking met en tussen partijen.
  • Het advies uit een consultatie is niet bindend, maar ook niet vrijblijvend: we vragen betrokkenheid en inzet van iedereen rondom de jeugdige.
  • Het CCE verleent zelf geen directe zorg of hulp aan jeugdigen of hun ouders.
  • Het CCE indiceert of plaatst niet, maar kan wel meedenken over de zorg die nodig is voor kinderen en jongeren met zeer complexe problematiek.


Aanmelden
Iedereen kan aanmelden voor consultatie bij het CCE: hulpverleners, wijkteams van gemeenten, ouders, jeugdigen zelf, docenten, etc… Het gaat om kinderen of jongeren die thuis wonen, in een pleeggezin of gezinshuis of verblijven in een (residentiële) jeugdinstelling, behandelkliniek of justitiële inrichting, etc…
Voor het CCE is het niet van belang wie de zorg voor de betrokken persoon financiert. 

Wil je weten of je bij het CCE aan het juiste adres bent, neem dan eerst telefonisch contact op om je vraag te bespreken. Vervolgens kun je het aanmeldingsformulier op onze website invullen. Aan een consultatie zijn geen kosten verbonden. Het CCE krijgt hiervoor subsidie van de overheid.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.