Passende begeleiding voor Maaike

Bij haar behandeling in een orthopedagogisch centrum laat Maaike (15) ernstig agressief gedrag zien. Ze loopt regelmatig weg en de situatie dreigt vast te lopen. Na aanmelding bij het CCE komen alle betrokkenen bij elkaar; de ouders, de gezinsvoogd, de behandelaar, de begeleiders en de school. Centrale vraag is:  “hoe kunnen we het gedrag van Maaike begrijpen en hoe zorgen we voor een passende behandeling en begeleiding?”.


Levensverhaal

De consulent van het CCE onderzoekt de voorgeschiedenis, observeert haar en gaat in gesprek met betrokkenen en met Maaike zelf. Uit haar levensverhaal blijkt dat Maaike op jonge leeftijd in de steek is gelaten en is verwaarloosd.  Naast hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek is er sprake van een zwakke begaafdheid. De consulent komt tot een beeldvorming en deelt zijn visie met de betrokkenen.


Begeleiding 

Daaruit volgen adviezen waarmee de consulent en de orthopedagoog samen met de teams van begeleiders en de school aan de slag gaan. Wat betekent haar gedrag als je weet dat er sprake is van hechtingsproblematiek? Met hulp van de videobeelden leert het team de signalen te zien en ervaart welke begeleiding nodig is. De begrippen sensitief en responsief begeleiden worden in de praktijk gebracht en geoefend. Maaike is actief betrokken en krijgt een rol in deze training.

 

Beter begrepen

Iedereen die met haar werkt heeft profijt van deze expertise. Maaike kan zelf het beste vertellen hoe het werkt en wat ze nodig heeft van haar omgeving. Resultaat is dat zij zich begrepen voelt. Inmiddels is Maaike buiten de instelling gestart met een stage en heeft haar toekomst weer perspectief gekregen. 

Praktijkvoorbeeld downloaden