Welke rol heeft het CCE bij Meerzorg 2.0?

Rol CCE bij Meerzorg 2.0

In 2015 zijn er 10 Proeftuinen Meerzorg 2.0 gestart, verspreid over het hele land. Sinds die tijd is er door zorgaanbieders, cliënten en hun vertegenwoordigers, zorgkantoren en het CCE enthousiast samengewerkt om de praktijk van Meerzorg te verbeteren met een duidelijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan van de mensen waar het over gaat.

 

De evaluaties die eind 2017 door alle Proeftuinen gedaan zijn laten klinkende resultaten zien. De Proeftuinen zijn verlengd en breder open gesteld in 2018, om in 2019 zijn weerslag te krijgen in de beleidsregels en uitvoering van Meerzorg.
Indachtig het belang dat wij hechten aan leren en reflecteren, heeft het CCE aan DSP-groep gevraagd te onderzoeken hoe zorgaanbieders de veranderde rol van het CCE binnen de Proeftuinen waarderen en wat hun aanbevelingen voor de toekomst zijn. Dat heeft geleid tot het rapport Rol CCE bij Meerzorg 2.0.


Deze rapportage bevestigt voor het CCE en alle betrokkenen bij de Proeftuinen de positieve ontwikkelingen. Wij herkennen de conclusies in deze rapportage. Met de aanbevelingen, waarvan sommige de Meerzorg overstijgen en zo een mooie bijvangst vormen, zullen we ons voordeel doen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het verstevigen van de rol van het CCE in het ontsluiten van landelijke kennis en expertise en het gebruik van de dialoog als instrument.


De aanbevelingen betreffende de Proeftuinen en Meerzorg nemen we van harte over. De verschillende behoeftes maken duidelijk dat het behouden van regelruimte om maatwerk mogelijk te maken van groot belang is. Dat is ook wat wij willen, de Meerzorg 2.0 moet geen nieuw keurslijf worden. Deze nieuwe werkwijze moet behouden blijven, wat dat betreft is er geen weg terug.

 

Meer lezen over Meerzorg 2.0

 

Interviews

 

Mini-documentaires

Van twee proeftuinen zijn mini-documentaires gemaakt:

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Meerzorg 2.0 kun je terecht bij Jeroen Housmans, tel: 088 - 44 66 140.