Meerzorgadvies & audits

Het CCE adviseert ten behoeve van Meerzorg en Prestaties VG Kind gedrag. Daarnaast zijn we betrokken bij de vernieuwing van Meerzorg 2.0.

 

Van Toetsing naar Meerzorgadvies

We hebben de focus bij Meerzorg-aanvragen in de afgelopen jaren verlegd van legitimeren en objectiveren naar het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en bestaan.

 

Dat doen we door een dialoog met de betrokken professionals en verwanten, waarin de mogelijkheden toekomst- en oplossingsgericht verkend worden. Daarom hebben we de term ‘Toetsing’ gewijzigd in ‘Meerzorgadvies’.

 

Meerzorgadvies

De beleidsregel ‘Meerzorg’ is er voor cliënten die extra zorg nodig hebben bovenop het best passende zorgprofiel. Zij hebben de mogelijkheid om deze extra zorg via de regeling Meerzorg te financieren. Het zorgkantoor besluit of en in hoeverre een cliënt aanspraak kan maken op extra zorg.

 

Alles over Meerzorgadvies

 

Meerzorg 2.0

We zijn een van de initiatiefnemers van Meerzorg 2.0. Hiermee willen we gezamenlijk met VGN en ZN meerzorg verder ontwikkelen. Meerzorg levert een belangrijke bijdrage aan goede zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag voor wie de reguliere bekostiging onvoldoende is.

 

Alles over Meerzorg 2.0

 

Audit Kind gedrag

Sinds 2013 kunnen zorgaanbieders met kinderdagcentra de prestaties VG kind gedrag H818 en H822 leveren. Daarvoor is een positief CCE advies nodig. Om tot dit advies te komen zal het CCE op aanvraag auditen.

 

Alles over Audit Kind gedrag