Aanvragen Meerzorgadvies (intramuraal)

Als extra zorg nodig is boven op het best passende zorgprofiel, is de eerste stap altijd om dit aan te vragen bij het zorgkantoor. Als het zorgkantoor je na een eerste beoordeling naar het CCE verwijst voor een onafhankelijk advies, dan is er aanvullende informatie nodig.

 

Let op: de onderstaande informatie heeft betrekking op het aanvragen van Meerzorg vanuit een instelling (intramuraal). Thuiswonende cliënten die een aanvraag Meerzorg willen doen, adviseren wij contact op te nemen met hun zorgkantoor.

 

Een Meerzorgadvies wordt pas ingepland op het moment dat een dossier volledig en compleet ontvangen is. De informatie moet recent zijn, dat wil zeggen maximaal 1 jaar oud en nog actueel op het moment van aanvraag.

 

Benodigde informatie voor de aanvraag

 

Dit ZN-sjabloon heb je bij het zorgkantoor ingediend. Het zorgkantoor heeft je vervolgens naar ons verwezen voor een Meerzorgadvies. Naast de kopie van het bovenstaande ZN-sjabloon, hebben wij de volgende gegevens nodig: