Meerzorg 2.0

In het periodiek overleg over de Meerzorg met VWS, VGN, ZN en (andere) vertegenwoordigers van zorgkantoren is het initiatief genomen om een alternatieve aanpak van de advisering (ook wel toetsing genoemd) over Meerzorg én voor de manier waarop we daar gefaseerd naar toe kunnen werken. Dat heeft geleid tot de notitie Meerzorg 2.0: van legitimeren naar optimaliseren.

 

Wat is Meerzorg 2.0?

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Meerzorg levert een belangrijke bijdrage aan goede zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag voor wie de reguliere bekostiging onvoldoende is. Samen willen we tot een nieuwe aanpak komen waarin de focus ligt op verbeteren van de kwaliteit van zorg voor deze cliënten. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken.

 

Ruimte voor ontwikkeling van perspectief en kwaliteit van de zorg

In de proeftuinen maken we ruimte voor ontwikkeling van perspectief en kwaliteit van de zorg. Daarvoor moeten we elkaar blijvend uitdagen, bevragen en prikkelen. Essentieel is de dialoog tussen professionals onderling, maar ook mét familie of andere vertegenwoordigers van de cliënt. Cliënten in hun context zijn het uitgangspunt. De context zien we in de breedste zin van het woord: van de competenties van begeleiders tot  aan organisatiecultuur. Deelnemers komen zo tot waardevolle reflecties en inzichten. Hieruit formuleren we verbeterpunten. Door regelmatig de dialoog op te zoeken ontstaat er een cyclus van verbetering.

 

Voordat het zover is, vragen de proeftuinen een andere rolinvulling van betrokken partijen en een gezamenlijk commitment aan continue verbetering van kwaliteit. Om tot een nieuwe werkwijze te komen, moet een proces doorlopen worden waarin men gezamenlijk optrekt en reflecteert.

 

Beleidsregel Proeftuinen

Voor de Proeftuinen is een speciale beleidsregel in het leven geroepen. Het doel van deze beleidsregel is om met terugwerkende kracht een experimenteerstatus toe te kennen aan zorgaanbieders die deelnemen aan de proeftuinen Meerzorg 2.0, zodat hun reeds lopende experiment voortgezet kan worden. Voor alle overige Meerzorg blijft de huidige beleidsregel meerzorg van kracht.

 

Lees verder over de rol van het CCE bij Meerzorg 2.0

 

Meer lezen over Meerzorg 2.0

 

Interviews

 

Mini-documentaires

Van twee proeftuinen zijn mini-documentaires gemaakt:

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Meerzorg 2.0 kun je terecht bij Jeroen Housmans, tel: 088 - 44 66 140.