Meerzorgadvies

De regeling 'Meerzorg' is één van de mogelijkheden binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) om extra zorg te krijgen, als het best passende zorgprofiel niet voldoende is.

De adviesrol van het CCE beperkt zich tot deze regeling 'Meerzorg'. 

Meer informatie over de andere mogelijkheden om extra zorg te krijgen staat in deze factsheet (NZa-site) of neem contact op met het regionale zorgkantoor.

 

Welke rol heeft het CCE bij Meerzorg?

Een aanvraag voor Meerzorg wordt altijd in eerste instantie door het zorgkantoor beoordeeld. Indien er sprake is van ernstig probleemgedrag, zal het zorgkantoor aan de instelling / budgethouder vragen om een onafhankelijk advies bij het CCE in te winnen.

 

In dat advies richt het CCE zich op de cliënt in zijn / haar context en gaan we na wat het perspectief is en hoe daar naar toe gewerkt wordt. Daarbij baseren we ons op de aangeleverde informatie, een bezoek aan de cliënt en een gesprek met de betrokken professionals en verwanten. Het adviesverslag wordt aan de zorgaanbieder en het zorgkantoor verzonden. Zorgkantoren zullen hun besluit over het toekennen van de toeslag hierop baseren.

 

Eigen bijdrage voor Meerzorgadvies

Instellingen betalen voor een Meerzorgadvies de kostprijs van € 1.210,- (prijspeil 2018). Dit bedrag is niet afhankelijk van de inhoud van het advies of het besluit van het zorgkantoor. 

 

Meerzorg aanvragen tijdens consultatie

Als de aanvraag Meerzorg onderdeel uitmaakt van een lopend consultatietraject dan kan de betrokken CCE-coördinator de afweging maken om zelf het Meerzorgadvies af te geven.  Lees verder

 

Aanvragen Meerzorgadvies

Veel gestelde vragen over Meerzorgadvies

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Meerzorg en het aanvragen hiervan kun je terecht bij het zorgkantoor.

 

Heb je vragen over de rol van het CCE bij Meerzorg dan kun je terecht bij het CCE in je regio.