Wat doet het CCE in het (speciaal) onderwijs

Soms lopen docenten zodanig vast met een leerling dat verwijdering de enige optie lijkt. Ook in het (speciaal) onderwijs kunnen professionals en anderen het CCE inschakelen. Wanneer en met welke vragen kun je terecht bij het CCE?


Voor wie

Het CCE adviseert professionals over leerlingen die door een blijvende (verstandelijke) beperking of een stoornis zoals autisme, extra risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. Het CCE kan worden geraadpleegd als de betrokken deskundigen er niet uitkomen en de situatie vast dreigt te lopen. Ook kinderen die vanwege hun gedragsproblematiek geen onderwijs meer volgen, komen in aanmerking voor consultatie. Betrek het CCE tijdig, bij voorkeur wanneer het kind nog naar school gaat, om te voorkomen dat hij of zij thuis komt te zitten.  


Hoe werken wij

Samen met de betrokkenen kijken wij wat er al is uitgezocht en geprobeerd en naar mogelijke verklaringen van het probleemgedrag. Op basis daarvan doen we een voorstel om de situatie te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door één of meer consulenten of casemanagers uit ons netwerk in te schakelen voor aanvullend onderzoek en advies of voor tijdelijke coaching en ondersteuning van docenten.


Het CCE probeert met alle betrokkenen tot één beeld te komen van de leerling en de oorzaken van zijn of haar gedrag. Daarbij kijken we niet alleen naar de leerling zelf, maar ook naar factoren in de omgeving die het gedrag mede veroorzaken of zelfs in stand houden. Uitgangspunt is dat een beter begrip van het en zijn behoeften leidt tot een meer op hem afgestemde aanpak. Hierdoor neemt het probleemgedrag af.

Samenwerking
Omdat het gaat om complexe situaties en ernstig probleemgedrag is een goede samenwerking  tussen alle betrokkenen van groot belang. Het CCE werkt het liefst samen met ouders, al betrokken deskundigen en met andere partijen, zoals zorgaanbieders en onderwijsconsulenten. Het CCE stimuleert en ondersteunt de samenwerking waar nodig. Uiteindelijk moeten de samenwerkende partijen weer zelf verder kunnen.

Wie kunnen aanmelden
Alle betrokkenen zoals ouders, school, onderwijsconsulent, jeugdhulpverleners, kunnen een kind aanmelden bij het CCE. Een verwijzing is niet nodig. Om er zeker van te zijn dat je bij het CCE aan het juiste adres bent, kun je je vraag ook eerst (eventueel anoniem) telefonisch voorleggen aan het CCE. Aanmelden voor een gratis consultatie kan via het aanmeldingsformulier.


Geen kosten
Aan een consultatie zijn geen kosten verbonden. Het CCE ontvangt hiervoor subsidie van de overheid. 


Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het CCE. 

 

Lees het praktijkvoorbeeld: Een andere school voor Lieneke

Download de folder 'Ook bij ernstig probleemgedrag in het onderwijs'