Wat doet het CCE in het (speciaal) onderwijs

Passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek is een uitdagende opgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die door een blijvende (licht verstandelijke) beperking of een diagnose zoals autisme, extra risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing  te vinden. Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag op school en op zoek gaan naar nieuw perspectief. Ook ouders of verzorgers die zien dat de situatie van hun kind dreigt vast te lopen, kunnen voor consultatie en expertise terecht bij het CCE.


Aanmelden voor consultatie

Iedereen kan een consultatie aanvragen bij het CCE: school, onderwijsconsulent, jeugdhulpverleners, ouders, verzorgers, etc… Dat geldt voor kinderen op scholen in het speciaal en reguliere onderwijs. Ook kinderen die thuis zitten en vanwege hun gedragsproblemen geen onderwijs meer volgen, komen in aanmerking voor consultatie. Een verwijzing is niet nodig. Het is belangrijk dat alle mensen die bij het kind betrokken zijn, op de hoogte zijn van de aanmelding. Aan een consultatie zijn geen kosten verbonden. Het CCE krijgt hiervoor subsidie van de overheid.

Neem contact op
Wil je weten of je bij het CCE aan het juiste adres bent, neem dan contact op met een van onze regiokantoren om je vraag te bespreken. Een consultatie aanvragen kan via het aanmeldingsformulier.

 

Lees het praktijkvoorbeeld: Weer terug naar school

Download de folder 'Advies bij probleemgedrag in onderwijs'