CCE doet mee aan Waardigheid en Trots

Logo Waardigheid en Trots

Het CCE draagt bij aan het landelijke project Waardigheid en Trots om de ouderenzorg verder te professionaliseren. Na afloop van een consultatie kijken we samen met de organisatie terug op wat we geleerd hebben.

 

De geleerde lessen kunnen verbreed worden: ook andere bewoners en medewerkers kunnen hiervan profiteren. Samen met de organisatie kijken we in welke vorm dat het beste kan gebeuren: een bijeenkomst, workshop et cetera. Ook coaching kan een manier zijn om meer te leren van een consultatie.

 

 

Kijk op de Praktijkbijeenkomst

Kijk op de praktijk bijeenkomst Jagthuis Velp juni 2016Kijk op de Praktijkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten waar de organisaties terugkijken op hetgeen ze geleerd hebben uit de CCE-consultaties, die bij hen hebben plaatsgevonden.

 

Het CCE ondersteunt hen om deze ervaringen onder woorden te brengen en de opgedane kennis te delen binnen de organisatie. Dit doen we op maat: samen kijken we welke manier het beste bij de organisatie past.

 

Vragen die aan de orde komen: Wat hebben we geleerd van deze consultatie? Wat zijn de werkzame elementen geweest?

Vooraf bespreken CCE-coördinator en betrokkenen van de organisatie hoe we de geleerde lessen kunnen verbreden naar de rest van de afdeling, locatie of organisatie? Wat betekent dit voor onze organisatie van zorg bijvoorbeeld voor onze multidisciplinaire samenwerking, voor onze overlegvormen?

 

Ook training en het opdoen van nieuwe kennis kan een onderdeel van zijn van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld in de vorm van een workshop over prikkelverwerking of afbouw van psychofarmaca.

 

Op deze manier heeft de consultatie voor een individuele cliënt waar enkele medewerkers betrokken waren een bredere impact.

 

Bij Innoforte in Velp vond een van de eerste Kijk op de Praktijkbijeenkomsten plaats. Een team vertelde aan de overige collega's hoe lastig de casus van meneer Blauw was en wat ze ervan hebben geleerd.

 

Coaching

Na een aantal Kijk op de Praktijkbijeenkomsten bleek uit feedback die we kregen dat inhoudelijke coaching op omgang met cliënten met onbegrepen gedrag voor veel organisaties een waardevolle aanvulling zou zijn.

 

Het kan gaan om coaching van een ander team met hetzelfde thema als in de consultatie. Het kan gaan om een andere cliënt binnen hetzelfde team. Het kan gaan om terugkerende coaching van hetzelfde team voor de komende periode. De intentie is om ondersteuning te bieden bij de implementatie en gedragsverandering en bewustwording te creëren bij de zorgmedewerkers. Mogelijk kan een organisatie deze coaching uiteindelijk zelf ter hand te nemen.

 

Ook meedoen? Neem contact op met uw coördinator van het CCE!