Over CCE

Voor expertise over ernstig probleemgedrag bent u bij het CCE aan het juiste adres.

U kunt bij ons terecht voor:

 

  • Consultatie: we geven advies aan zorgprofessionals over cliënten in de langdurige zorg die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen. Vaak is er sprake van ernstig probleemgedrag en perspectief op verbetering lijkt te ontbreken.
    We werken graag samen met professionals en anderen in de zoektocht naar kwalitatieve en duurzame benaderingen en oplossingen voor probleemgedrag. We kunnen ook ondersteunen bij het uitvoeren van ons advies.

 

  • Meerzorgadvies & audits: bijvoorbeeld voor cliënten die extra zorg nodig hebben boven op het best passende zorgprofiel, in het kader van de beleidsregel Meerzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  • Signaleren en feedback geven: op basis van de kennis en ervaring die we opdoen bij consultaties en toetsingen, geven we feedback aan zorgaanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld over randvoorwaarden voor het organiseren van complexe zorg. Deze kennis en ervaring vertalen we naar signalen voor zorgkantoren en beleidsmakers, bijvoorbeeld als we hiaten in de zorg zien.

 

  • Expertise: de kennis en ervaring uit consultaties gebruiken we om expertise te ontwikkelen en te delen met zorgprofessionals. Professionals kunnen deze gebruiken om nieuwe vastgelopen situaties zo veel mogelijk te voorkomen. We voeren onderzoeksprojecten uit in combinatie met consultaties of naar aanleiding van bevindingen in consultaties.

  • Scholing: de kennis en ervaring die wij opdoen tijdens consultaties vormen het uitgangspunt voor onze scholing en training.

 

Wij werken in de Gehandicaptenzorg, GGZ, OuderenzorgJeugdhulp en het (Speciaal) Onderwijs.


De consultaties van het CCE worden gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).