Aan de slag met eigen casusbeschrijving

leren_van_casussenIn november organiseerde het CCE een workshopmiddag ‘Leren van casussen: Beschrijf je eigen casus’. Met deze bijeenkomst is het project ‘Beschrijf je eigen casus’ afgesloten. In de afgelopen jaren hebben ruim 40 professionals uit de gehandicaptenzorg hun eigen casus leren analyseren en beschrijven volgens de aanpak van Leren van Casussen. Anderen kunnen daar nu zelf mee aan de slag.

De bijeenkomst in Garderen start met een video waarin gedragskundigen vertellen over hun ervaringen met ‘Beschrijf je eigen casus’: ‘Je werkt intensief met elkaar samen aan een casusbeschrijving van een cliënt met probleemgedrag. Dat maakt het makkelijker om de rode draad vast te houden.’ ‘Ik heb het team beter leren begrijpen.’ ‘Je staat stil bij de oorspronkelijke beeldvorming en factoren die een rol spelen bij probleemgedrag. Dat is de basis voor interventies.’

Projectleider Peter Koedoot nodigt de ruim 60 aanwezige zorgprofessionals uit om een eigen casus beschrijven met ondersteuning van een gedragskundige die daar in het project ervaring mee heeft opgedaan. Maar eerst vertelt hij meer over het project.’

 

Leerzaam voor eigen praktijk

Het project heeft veel opgeleverd: ‘Meer dan 40 gedragskundigen hebben meegewerkt aan 32 casusbeschrijvingen. Andere zorgprofessionals kunnen deze bekijken op de website Leren van Casussen. Veel casussen hebben iets extra’s opgeleverd zoals een artikel, een signaleringsplan of een diepte-interview met de cliënt, familie, begeleider of gedragskundige. Sinds vorig voorjaar is iedere casus gemiddeld 1.000 keer bezocht. Uit reacties blijkt dat bezoekers de beschrijvingen als leerzaam ervaren voor de eigen praktijk.’ De top 3 van meest bekeken casussen is:


1. Als je loslaat, heeft hij twee handen vrij
2. Handen uit de mouwen voor Mitchell
3. Een andere kijk op Kathy

 

De casussen blijken in de praktijk goed bruikbaar om expertise over te dragen, bijvoorbeeld aan nieuwe collega’s. Ook worden casussen vaak gebruikt voor educatieve doeleinden in het onderwijs en bij congressen.

 

Werkwijze bij casusbeschrijving

Truus van den Brink is CCE-coördinator en nauw betrokken bij het project. Zij vertelt over de uitgangspunten en de methodische manier waarop je een casus beschrijft. ‘Bij het beschrijven van de probleemsituatie geef je informatie over de persoon, de context en de interactie. De beeldvorming is de kern van de beschrijving: waarom is er een probleem met deze cliënt in deze situatie? Een waardevol maar soms ook frustrerend proces dat resulteert in een schema met circa 15 tot 20 bolletjes. Deze zijn onderling met elkaar verbonden door pijlen. Dat betekent puzzelen, schrappen en aanvullen. De zoektocht biedt handvatten voor het onderdeel interventies. Tot slot sta je stil bij de resultaten: wat hebben de interventies opgeleverd voor de cliënt en wat is het effect op het probleemgedrag?’ Na deze presentatie kunnen deelnemers zelf een casus beschrijven!

 

Zelf aan de slag

In de eerste workshop gaan de deelnemers in kleine groepen aan de slag. Bij iedere groep is een gedragskundige aanwezig die zelf een casus gepubliceerd heeft volgens de aanpak van ‘Beschrijf je eigen casus’. Twee van de deelnemers van elke groep brengen een eigen casus in. Met elkaar bespreken zij de beeldvorming van de cliënt en visualiseren deze in een stroomschema. In essentie gaat het er daarbij om aan de hand van de belangrijkste cliënt- en omgevingsfactoren de probleemsituatie te verklaren . Bij de tweede workshop gaan de deelnemers opnieuw uiteen in groepen. Per groep wordt een casus uit het project ‘Beschrijf je eigen casus’ gepresenteerd. Deelnemers bedenken op basis van de beeldvorming uit de casus welke interventies het probleemgedrag kunnen verminderen.

 

Uit de workshops blijkt dat gedragskundigen het waarderen om ervaring op te doen met deze manier van werken. Hoe je in de praktijk aan de slag gaat illustreert Peter Koedoot aan de hand van enkele tools die hiervoor zijn gemaakt. Er zijn vijf inhoudelijke video’s ontwikkeld over de opbouw en uitgangspunten van een casusbeschrijving. Daarnaast zijn er zes technische instructievideo’s gemaakt waarin wordt verteld hoe je met het sjabloon een PowerPointpresentatie en -animatie maakt. Deze tools zijn beschikbaar op de website van Leren van Casussen

Hoe verder…

Peter Koedoot: ‘Met deze workshopmiddag is er een einde gekomen aan het project ‘Beschrijf je eigen casus’ dat mogelijk is gemaakt dankzij Fonds NutsOhra. Met Leren van Casussen gaan wij in de toekomst verder. We gaan casussen beschrijven in andere sectoren dan de gehandicaptenzorg zodat professionals in de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. Verder gaan we meer verdieping aanbrengen door casussen rondom een specifiek thema te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan systeemproblematiek. Ook willen we meer inspelen op het onderwijs en casusbeschrijvingen interactiever maken.’ Tot slot krijgen deelnemers een video te zien waarin gedragskundigen vertellen over hoe het nu gaat met hun cliënt. Een van de casusbeschrijvingen heeft er toe geleid dat het contact is weer is opgebouwd met de familie van een cliënt. Bij een andere casus weten begeleiders nu beter hoe zij moeten inspelen op het gedrag van hun cliënt als het minder goed gaat. Weer een andere casusbeschrijving is gebruikt in de overdracht van een cliënt naar nieuwe begeleiders. Een mooie afsluiting die zorgprofessionals hopelijk inspireert om een casus te gaan beschrijven!


Naar overzicht